Yaz Okulu

Amaç

Türkiye’nin toplumsal yapısı daimi ve hızlı bir değişim sürecindedir. Bu değişim sürecinin anlaşılması ve açıklanması için kapsamlı ve sürekliliği olan araştırmalara ve yeni perspektiflere ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de toplumsal değişim, tabakalaşma ve hareketlilik alanlarındaçalışmalar yapan Toplumsal Yapı Araştırma Programı’nın (TYAP) temel amacı, Türkiye’deki toplumsal değişimin anlaşılabilmesi ve nitelikli olarak değerlendirilebilmesi için alandaki kuram ve perspektifler değerlendirilerek bilgi birikiminin ortaya konulması, değişimin ve dinamiklerini çözümlenmesi ve kavramsallaştırılarak sosyal bilim çalışmalarına temel sağlanmasıdır. Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okulu Programı ise bu çabanın bir parçası olarak Türkiye’de toplumsal yapı ve değişim, tabakalaşma alanlarında lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirerek hem araştırmacıların hem de alanda yapılacak çalışmaların niteliğinin arttırılmasını hedeflemektedir. Böylece Türkiye toplumsal yapısının, bileşenlerinin, hareketliliği sağlayan dinamiklerin çözümlenmesine ve tartışılmasına katkı sağlayacak araştırmacıların ve çalışmaların çıkmasına katkı sağlanacaktır. 

Kapsam

Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okulu Programı 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Lisansüstü düzeyde çalışma yapan öğrencilerin katılacağı program beş gün boyunca seminer ve atölye dersleri ile gerçekleşecektir.

 

Program kapsamında toplumsal yapı, değişim ve tabakalaşma ile ilgili ortaya konan temel teorik yaklaşımlar ve ampirik çalışmaların değerlendirilmesi ve Türkiye toplumsal yapısının, bileşenlerinin, hareketliliği sağlayan dinamiklerin çözümlenmesi planlanmaktadır. Toplumsal yapı çalışmalarının teorik ve güncel durumunun yanısıra veri kaynaklarının ve araştırma yöntemlerinin etkili ve sistematik kullanımı ve görselleştirilmesi hususlarında dersler bulunmaktadır. Uygulama atölyeleri ile nitel ve nicel analiz yöntemlerinin seçimi ve tasarımı, farklı veri kaynaklarının kullanım alanları ve verilerin farklı tekniklerle görselleştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. 

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)
Prof. Dr. M. Hakkı Akın, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. M. Fatih Aysan, İstanbul Şehir Üniversitesi

Eğitmenler

Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Alev Erkilet, İstinye Üniversitesi
Doç. Dr. Özgür Arun, Akdeniz Üniversitesi
Dr. Ulaş Uğraş Tol, Ya-Da
Doç. Dr. Hüseyin Kaya, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sekreterya
Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Program

Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okulu Programı

2-6 Eylül 2019, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sosyolojide Toplumsal Yapı ve Değişim Teorileri (Doç. Dr. Lütfi Sunar)

Türkiye’de Toplumsal Yapı Çalışmalarının Gelişimi (Doç. Dr. Lütfi Sunar)

Toplumsal Yapı Çalışmalarında Farklı Veri Kaynakları (Doç. Dr. Hüseyin Kaya)

Toplumu Açıklamak: TYA’da Nicel Analizin Sistematik Kullanımı (Doç. Dr. Yunus Kaya)

Toplumu Açıklamak: Anket Tasarım Süreçleri (Doç. Dr. Lütfi Sunar)

Veriyi Görselleştirmek: Ağ, Haritalama ve Gruplama Teknikleri (Doç. Dr. Özgür Arun)

Toplumsalı Anlamak: TYA’da Nitel Analiz Desenlerinin Seçimi ve Kullanımı (Doç. Dr. Alev Erkilet)

Uygulama Atölyeleri  (Doç. Dr. Lütfi Sunar, Doç. Dr. Yunus Kaya, Doç. Dr. Alev Erkilet, Dr. Ulaş Uğraş Tol)


Dökümanlar

Multi Media