Yunus Kaya

Yunus Kaya

Lisans eğitimini 2001 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde, doktorasını 2007 yılında 'Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşme, Endüstrileşme ve Toplumsal Sınıf' başlıklı teziyle Duke Üniversitesinde tamamladı. Halen, İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Küreselleşme, kalkınma ve toplumsal eşitsizlik konularında çalışmalarına devam etmektedir.

The Culture Wars Redux

This study assesses whether social and political attitudes became polarized in Turkish society between 1990 and 2011. In recent years, many in academia and the public debate have claimed that Turkish society has become increasingly ...

Analyzing Social Stratification and Inequalities

Today  there  are  two  main  approaches  to  social  inequality  in  contemporary sociology. One is the neo-Marxist class studies that focus on economic polarization. The other is the neo-Weberian status studies that focus on the concepts ...

Mesleki İtibar Araştırması

TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı” konulu araştırmada Mesleki İtibar Skalası geliştirildi. Bu skala ile birlikte Türkiye’de ilk defa mesleklerin toplumdaki itibarı sıralandı. ...

Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Araştırması

Sosyoekonomik statü (SES) endeksleri sosyal bilimcilerin toplumla ilgili inceleme yapabilmek için ihtiyaç duydukları önemli analiz araçlarından biridir. Bu araştırma projesi kapsamında sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi politikası, ...

Yaşam Biçimlerinde Ayrım

Lütfi Sunar, Yunus Kaya, Seran Demiral, Türkiye’deki Farklı SES Gruplarının Kültürel Tüketim Alışkanlıkları ve Yaşam Biçimlerinde Ayrım, III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınıflar, Sınırlar, Ayrımlar, 14-15 Nisan 2016, Antalya, ...

Tabakalaşma Analizlerine Bir Zemin Olarak TÜSES

Bu çalışmada Türkiye için bir Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Endeksi geliştirildi. SES endeksleri sosyal bilimler alanında uzun zamandır kullanılmaktadır. SES endekslerinin toplumsal tabakalaşma literatürü açısından ölçücü bir araç olarak ...