Ayşe Perihan Kırkıç

Ayşe Perihan Kırkıç

2017 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme bölümlerinden mezun olmuştur. Mezuniyetini takip eden 2017 güz döneminde aynı üniversitede Sosyoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. Eğitim ve mülteciler hakkında kitap bölümü yazarlığı yapmış ve çeşitli kongrelerde sunumlar gerçekleştirmiştir. Hiraeth Mülteci Entegrasyon ve Destek Derneği başkan yardımcısıdır.

Irk Ayrımcılığının Yasaklanmasından Sonra Güney Afrika'daki Eşitsizlik

Güney Afrika’da eşitsizlik, ırksal ayrımcılığın son bulmasının ardından hala sağlanabilmiş durumda değil. Özellikle barınma, eğitim, sağlık ve iş bulma gibi insani sürdürülebilirlik açısından önemli ...