M. Erkan Karabekmez

M. Erkan Karabekmez

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde hesaplamalı sistem biyolojisi ve biyoteknoloji üzerine araştırma projelerinde ve özel sektörde ArGe birimlerinde çalıştı. Biyoinformatik alanında çalışan bir teknokent şirketinde Ar-Ge müdürü olarak görev yaptı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Covid-19 Salgınının Sosyolojik Analizi

Dünyayı sarsan derin bir krizle karşı karşıyayız. Üretimi, tüketimi, ticareti, günlük yaşamı, sosyal ilişkileri, örgütleri, kamusal yapıyı derinden etkileyen bir salgın bir anda dünyanın gidişatını derinden etkileri. Bu bağlamda ...