Afetler ve Toplumsal Yapı Atölyesi Gerçekleşti

Afetler ve Toplumsal Yapı Atölyesi Gerçekleşti

Afetler ve Toplumsal Yapı Atölyesi Gerçekleşti

30 Mayıs 2023

Afetlerin bölge sosyoekonomisine ve toplumsal gruplara etkilerinin konuşulduğu atölyede Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı direktörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, açılış konuşmasını yaparak ilk oturumu başlattı. Bu atölyenin ve Medeniyet Sosyolojinin anlayışına değinen hocamız, toplumsal yapıya dair odak alanlar belirleyerek derinleşmeyi ve alana dair ampirik araştırmaları önemsediğini vurguladı.

Ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz “Asrın Depremi Öncesinde ve Sonrasında Deprem Bölgesindeki Şehirlerin Potansiyelleri Nelerdir?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Hocamız depremlerin öncesinde 11 ilin sahip olduğu nüfus, yapı stoku, işgücü, istihdam, gelir, ihracat, ithalat, eğitim, kültür, tarih, turizm, enerji kaynakları, ulaşım, tarım ve hayvancılık gibi unsurları değerlendirdi. Deprem sonrasında bu unsurlarda meydana gelen değişimleri vurgulayarak bölgedeki insan hareketliliği, arama ve kurtarma çalışmaları, depremin maliyeti, sosyal ve çevresel etkileri bağlamında ele aldı.

Oturumun ikinci sunumunu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Arş. Gör. Ece Bengi Sağlamer “Depremden Etkilenen İllerin 2014-2021 Yılları Arasındaki Yer Değiştirme Hareketleri”ni ele alan araştırmasını sundu. Sağlamer, TÜİK’in 2014-2021 yılları arasındaki iller arası göç eden nüfus istatistiklerini esas alarak on bir ilin sakinlerinin bahsi geçen 8 yılda en fazla hangi illere taşındığını ele aldı ve konut krizi gibi bazı sorunlara işaret ederek çözüm önerileri sundu.

İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vehbi Bayhan oturumun son sunumunda, “Depremzede Bir Sosyoloğun Deneyiminden Depremin Sosyolojisi ve Sosyal Psikolojisi” başlıklı çalışmasını sundu. Depremin yarattığı güvensizlik, normsuzluk, anlamsızlık çerçevesinde depremin sosyolojisi ve sosyal psikolojisini ele alarak çeşitli söylemler üzerinden depremin etkisini değerlendirdi.

Afetlerin toplumsal gruplara etkisinin konuşulduğu ikinci oturumda Sakarya ve İnönü Üniversitelerinden Doç. Dr. Abdullah İnce, Dr. Öğr. Üyesi Ziya Erdinç ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Temiz, “Gençlerde Doğal Afet Sonrası Süreçte Ortaya Çıkan Baş Etme Biçimleri ve İnanç”ları başlıklı araştırmalarını sundular. Çalışmanın sunumunu yapan İnce, nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan araştırmada beklentinin aksine depremin dini pratiklere yansımasının fazla olmadığını, bunun akraba ilişkilerinin güçlenmesine yansıyacağını vurgularken dinin düşünsel anlamda etkisini artırdığını belirtti.

Sakarya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi İhsan Kutlu; Zehra Yılmaz ve Şeyma Durdu Akçay ile birlikte metafor analizi çalışmasıyla gerçekleştirdikleri araştırmaları “Depremzede Olan ve Olmayan Yetişkinlerin Depreme Bakışları”nı sundu. Depremzedeler ve depremzede olmayan bireylerin deprem ve depremzede algılarını ölçen çalışmada depremzede olmayanların depremzedeleri metafor kullanarak tanımlamakta depremi yaşamış bireylere göre zorlandığını aktardı. Kutlu, depremi yaşamış bireylerin depremi kıyamet, felaket, mahşer, ölüm metaforlarıyla tanımladıklarını, depremi yaşamamış bireyler kıyamet, düşman, dalga, mayın, saatli bomba metaforlarını dile getirdiklerini belirtti.

Hocalarımıza yapılan hediye takdiminin ardından program sonlandı.

Paylaş: