Kitap Kritik

Alexis de Tocqueville’in Entelektüel Portresi

Alexis de Tocqueville’in Entelektüel Portresi

Eser: Sunar L.. (2019). Alexis de Tocqueville: Modern Çağın Çelişkileri Karşısında Bir Düşünür İstanbul: Ketebe Yayınları, 208 ...

Devamı
Eğitimle Yukarı Doğru Hareketlilik

Eğitimle Yukarı Doğru Hareketlilik

‘Sosyal tabakalaşma’ olgusunun anlaşılabilmesinde önemli bir rol üstlenen ve bu alanda yapılmış çalışmalara yön veren ‘yukarı doğru hareketlilik’ ...

Devamı
Sınıf, Etnisite ve Kimlik

Sınıf, Etnisite ve Kimlik

Eser: Kakışım, C. 2016.  Sınıf, Etnisite ve Kimlik (Sosyalist Paradigmanın Evrimi). İstanbul, İletişim Yayınları, 2016, 304 sayfaDeğerlendiren: ...

Devamı
Osmanlı Kadınlarını Çalıştırma Cemiyeti

Osmanlı Kadınlarını Çalıştırma Cemiyeti

Eser: Karakışla, Y. S. 2015. Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıçtırma Cemiyeti (l9l6 - l923). İstanbul, ...

Devamı
Öğretmen Emeğinin Dönüşümü

Öğretmen Emeğinin Dönüşümü

Eser: Buyruk, H. 2015. Öğretmen Emeğinin Dönüşümü. İstanbul, İletişim Yayınları, 424Değerlendiren: Hatice Şahin, Araş. Gör., İstanbul ...

Devamı
Sanat, Emek ve Prekarite

Sanat, Emek ve Prekarite

Eser: Ali Artun (Der.), Sanat Emeği-Kültür İşçileri ve Prekarite, İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, 279 sayfa.Değerlendiren: Hıdır Tok, İstanbul ...

Devamı
Patron Baba ve İşçileri

Patron Baba ve İşçileri

Eser: Hasan Güler, 2014, Patron Baba ve İşçileri: İşçi Sınıfı, Köylülük ve Paternalizm, İstanbul, İletişim Yayınları, 270 sayfaDeğerlendiren: Yasemin ...

Devamı
Sermayenin Hareket Yasasını Çözmek

Sermayenin Hareket Yasasını Çözmek

Eser: David Harvey, Marx, Sermaye Ve İktisadi Aklın Cinneti, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2017, 239 s.Değerlendiren: Adem Levent, Dr. Öğr. Üyesi, Muş ...

Devamı
Yaşlanmanın Serveni

Yaşlanmanın Serveni

Eser: Özgür Arun, Yaşlanmayı Aşmak, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2018, 184 s.Değerlendiren: Şerif Esendemir, Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik ...

Devamı
Türkiye’de Yoksulluk Ve Dilenciliğin Kültüre Dönüşmesi

Türkiye’de Yoksulluk Ve Dilenciliğin Kültüre Dönüşmesi

Eser: Aslıcan Kalfa-Topateş, Dilenciler: Türkiye’de Yoksulluk Ve Dilenme Kültürü, İstanbul: İletişim Yayınevi, 2015, 319 s.Değerlendiren: Alev ...

Devamı
ABD'de Orta Sınıfın Yok Olmasına Doğru

ABD'de Orta Sınıfın Yok Olmasına Doğru

Eser: Peter Temin, The Vanishing Middle Class: Prejudice And Power İn A Dual Economy, Massachusetts: The MIT Press, 2017, 234 S.Değerlendiren: Bahar ...

Devamı
Müslüman Dünyasında Medeniyet Tartışmaları

Müslüman Dünyasında Medeniyet Tartışmaları

Eser: Lütfi Sunar (Ed.), Debates On Civilization İn The Muslim World, Oxford, 2017, 433 p.Değerlendiren: Nurullah Ardıç, Doç. Dr., İstanbul Şehir ...

Devamı
Tekno Muhafazakarlık

Tekno Muhafazakarlık

Eser: Fırat Mollaer, Tekno Muhafazakârlığın Eleştirisi: Politik Denemeler, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016, 246 s.Değerlendirme: Mahmut Hakkı ...

Devamı
Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü

Türkiye'de Kırsal Yapıların Dönüşümü

Eser: Ertan Özensel, Türkiye’de Kırsal Yapıların Dönüşümü, Konya: Çizgi Yayıncılık, 2015, 192 s.Değerlendiren: Döne Ayhan, Arş. Gör., KTO Karatay ...

Devamı
Hudutlardan Sınırlara: Ulusal Kimlik İnşa Etme Aracı Olarak Sınırlar

Hudutlardan Sınırlara: Ulusal Kimlik İnşa Etme Aracı Olarak Sınırlar

Eser: Ferhat Tekin, Sınırın Sosyolojisi: Ulus, Devlet Ve Sınır İnsanları, İstanbul: Açılım Kitap, 2014, 272 s.Değerlendiren:Yakup Kıvanç, Boğaziçi ...

Devamı
Gelir Dağılımından Doğan Eşitsizliğin Bedeli

Gelir Dağılımından Doğan Eşitsizliğin Bedeli

Eser: Joseph E. Stiglitz, Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?, Çev. Ozan İşler, İstanbul: İletişim ...

Devamı
Türkiye'de Toplumsal Değişime Dair

Türkiye'de Toplumsal Değişime Dair

Eser: Lütfi Sunar (Ed.), Türkiye’de Toplumsal Değişim, Ankara: Nobel Yayınları, 2014, 366 s.Değerlendiren: Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., Necmettin ...

Devamı
Yeni Bir Sınıf: Prekarya

Yeni Bir Sınıf: Prekarya

Eser:  Guy Standing, Prekarya: Yeni Tehlikeli Sınıf, Çev. Ergin Bulut, İstanbul: İletişim, 2014, 318 s.Değerlendiren: Safiye Altıntaş, Yüksek ...

Devamı
Sosyal Medya Gençlerin Sosyal Sermayelerine Katkıda bulunur mu?

Sosyal Medya Gençlerin Sosyal Sermayelerine Katkıda bulunur mu?

Eser: Mehmet Emin Babacan, Sosyal Medya Ve Gençlik, İstanbul: Açılım Kitap,  2015, 240 s.Değerlendiren: Yusuf Adıgüzel, Doç. Dr., İstanbul ...

Devamı
Sekülerleşmenin Bir Ürünü Olarak Endişeli Muhafazakarlar

Sekülerleşmenin Bir Ürünü Olarak Endişeli Muhafazakarlar

Eser: Ertit Volkan, Endişeli Muhafazakarlar Çağı: Dinden Uzaklaşan Türkiye, Ankara: Orient Yayınları, 2015, 220 SDeğerlendiren: Faruk Karaarslan, Dr. ...

Devamı
Uluslar Nasıl Zengin Ya da Yoksul Olur?

Uluslar Nasıl Zengin Ya da Yoksul Olur?

Eser: Acemoğlu, D., & Robinson, J. A., Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik Ve Yoksulluğun Kökenleri, 3. Baskı, Çev. F. R. Velioğlu, İstanbul: Doğan ...

Devamı
Bir Gençlik Alt Kültürü: Apaçiler

Bir Gençlik Alt Kültürü: Apaçiler

Eser: Ömer Miraç Yaman, Apaçi Gençlik. Gençlerin Toplumsal Davranış Ve Yönelimleri: İstanbul’da “Apaçi” Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma, ...

Devamı
 Medeniyet havzalarından küresel trendlere: Şehir ve toplum

Medeniyet havzalarından küresel trendlere: Şehir ve toplum

Eser: M. Yavuz Alptekin, Medeniyet Havzalarından Küresel Trendlere: Şehir ve Toplum (Şehirlerin Toplum Biçimlendirme İşlevi), İstanbul: Beta ...

Devamı
Müstesna Bir Şehrin Başına Gelen İstisnai Kentsel Süreçler

Müstesna Bir Şehrin Başına Gelen İstisnai Kentsel Süreçler

Eser: Ayşe Çavdar & Pelin Tan (Hzl.), İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hâli, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2013, 239 s.Değerlendiren: Nuriye KayarPDF’e ...

Devamı
Türkiye’de kent hakkı

Türkiye’de kent hakkı

Eser adı: Ahmet Mutlu & Nazlı Yücel Batmaz, Türkiye’de Kent Hakkı, Ankara: Orion Kitabevi, 2013, 351 s.Değerlendiren: Köksal Alver, Prof. Dr., ...

Devamı
Kapitalizme Başkaldıran Şehirler: Asi Şehirler

Kapitalizme Başkaldıran Şehirler: Asi Şehirler

Eser: David Harvey, Asi Şehirler (Şehir Hakkından Kentsel Devrime Doğru), (Çev. Ayşe Deniz Temiz), İstanbul: Metis Yayıncılık, 2013, 240 ...

Devamı
İktidar Teorileri IşığındaTürk Devleti'nin Dayanağı

İktidar Teorileri IşığındaTürk Devleti'nin Dayanağı

Eser: Tim Jacoby, Sosyal İktidar ve Türk Devleti, Çev. Devrim Evci, Ankara: Birleşik Yayınevi, 2010, 374 s.Değerlendiren: Cemil Öğmen, Sakarya ...

Devamı
Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler

Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler

Eser: Kemal H. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Çeviren: Bahar Tırnakçı, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010, 480 s.Değerlendiren: ...

Devamı
Pragmatik Sosyal Teori Bağlamında Chicago Okulu

Pragmatik Sosyal Teori Bağlamında Chicago Okulu

Eser: Oya Morva, Chicago Okulu: Pragmatik Sosyal Teoride İletişimin Keşfi, İstanbul: Doruk Yayımcılık, 2013, 176 s.Değerlendiren: Metin Demir, ...

Devamı
Türkiye'de Kapitalist Sistemin Kurulması Aşamasında DPT'nin Yeri

Türkiye'de Kapitalist Sistemin Kurulması Aşamasında DPT'nin Yeri

Eser: Ümit Akçay, Kapitalizmi Planlamak – Türkiye’de DPT’nin Dönüşümü, 2007, İstanbul, SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı, 312 s.Değerlendiren: Yusuf ...

Devamı
İşçi Ve İşveren İlişkisinde Dindarlığın Rolü: Emeğin Tevekkülü

İşçi Ve İşveren İlişkisinde Dindarlığın Rolü: Emeğin Tevekkülü

Eser: Yasin Durak, Emeğin Tevekkülü, İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, 144 sDeğerlendiren: Faruk Karaarslan, Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan ...

Devamı
Bütün Yönleriyle Sosyal Tabakalaşma

Bütün Yönleriyle Sosyal Tabakalaşma

Lütfi Sunar, Sosyal Tabakalaşma: Kavramlar, Kuramlar ve Temel Meseleler, Ankara, Nobel Yayınları, 2018, 360 s.Günümüz toplumlarında hızla artan ...

Devamı
Orta Halli Osmanlıların Hayatı

Orta Halli Osmanlıların Hayatı

Suraiya Faroqhi, Orta Halli Osmanlılar: 17. Yüzyılda Ankara ve Kayseri’de Ev Sahipleri ve Evler, Çev. Hamit Çalışkan, İstanbul, Türkiye İş Bankası ...

Devamı
Sınıfın Gizlenemeyen Yaraları

Sınıfın Gizlenemeyen Yaraları

Richard Sennett & Jonathan Cobb (2017) Sınıfın Gizli Yaraları, Heretik, 269 s. Richard Sennett ve Jonathan Cobb tarafından 1972 ...

Devamı
Osmanlı Taşrasında Zengin Sınıf

Osmanlı Taşrasında Zengin Sınıf

Veysel Gürhan & Nazife Gürhan (2019) Osmanlı Taşrasında Zengin Sınıf: Diyarbekirli Zenginler (1750-1800), Phoenix YayıneviOsmanlı döneminde ...

Devamı