Dijitalleşme Çağında Gençlik Araştırması Açıklandı

Dijitalleşme Çağında Gençlik Araştırması Açıklandı

Dijitalleşme Çağında Gençlik Araştırması Açıklandı

11 Kasım 2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün de katkı verdiği Dijitalleşme Çağında Gençler Araştırması 25 Ekim’de açıklandı!

Yaşanan hızlı değişim ile birlikte gençlik hakkında kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen tartışmaların temelinde gençler hakkında sürekli yeniden üretilen varsayımlar bulunmaktadır. Yetişkin kuşakların kaygı ve korkularını yansıtan bu varsayımlar ise veriye dayalı analizlerden uzaktır. 

“Dijitalleşme Çağında Gençler” araştırması Türkiye’deki gençlik profili ve gençlerin dijitalleşme karşısındaki tutumlarını ortaya koymaktadır. Araştırma, gençlere yöneltilen dijital teknoloji ve mecraları kullanımı, dijital ekonomi ve yapılar karşısındaki beklentiler ve önceki kuşaklarda değerler ve gündelik yaşam alışkanlıkları açısından farklılaşma durumlarına dair birçok başlığa dair bilgi sunmaktadır.

Araştırma sonuçlarının kapsamlı değerlendirmesini araştırmanın proje bilim danışmanları İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yunus Kaya ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lütfi Sunar yaptı. Araştırma sunumu sonrasında gerçekleşecek çalıştayla dijital dönüşümünün neden olduğu değişimler bağlamında gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarının belirlenmesine veri teşkil edecek, öneriler, politika vizyonları ve muhtemel sorunlara karsı çözümler tartışıldı.

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Araştırma raporunu okumak için tıklayınız. 

Paylaş: