Sosyal Hareketlilik

Hakkında

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının dördüncüsü bu yıl 3-4 Mayıs 2021 tarihinde “Sosyal Hareketlilik” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Başvuru için tıklayınız. 

Kapsam

Sosyolojinin temel çalışma konularından birisi olan sosyal hareketlilik pek çok sosyal olgu ve mesele ile yakından ilişkilidir. Günümüzde sosyal hareketlilik ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan önemli tartışmalar ve çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Özellikle hareketliliğin değişen biçimi ve yapısının sosyal yapı üzerinde önemli farklılaşmalar oluşturduğu ciddi bir biçimde tartışılmaktadır. Ancak Türkiye’de sosyal hareketlilik konusu henüz yeterince ele alınmış değildir.


Atölyede sosyal hareketlilik konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir

 

§  Dünyada sosyal hareketliliğin değişen biçimleri

§  Türkiye’de sosyal hareketlilik

§  Hareketlilik çalışmalarında teori ve yöntem

§  Hareketlilik çalışmalarında eğilimler

§  Küreselleşme ve hareketlilik

§  Eğitim ve sosyal hareketlilik

§  Hareketliliği hesaplama yolları 
§  Prekaryalaşma ve sosyal hareketlilik
§  Sınıf kaybı ve eşitsizlikler 
§  Değişen iktisadi yapılar ve toplumsal yapıya yansımaları
§  Göç ve sosyal hareketlilik
§  Toplumsal cinsiyet ve sosyal hareketlilik

 

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Yunus Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ümit Güneş, Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi


Sekreterya

Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Elyasa Koytak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Danışma ve Bilim Kurulu

Abdülkerim Sönmez, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Ahmet Cihan, Prof. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ayşe Polat, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi

Tayfun Amman, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yunus Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Önemli Tarihler

Bildiri Özet Gönderimi: 10 Ocak 2021

Özet Kabul: 15 Ocak 2021

Tam Metin Gönderimi: 31 Mart 2021

Program: 3-4 Mayıs 2021

İletişim

Tel: 0216 280 2608

E-posta: atolye@tyap.net