Sosyal Hareketlilik

Kapsam

Sosyolojinin temel çalışma konularından birisi olan sosyal hareketlilik pek çok sosyal olgu ve mesele ile yakından ilişkilidir. Günümüzde sosyal hareketlilik ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan önemli tartışmalar ve çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Özellikle hareketliliğin değişen biçimi ve yapısının sosyal yapı üzerinde önemli farklılaşmalar oluşturduğu ciddi bir biçimde tartışılmaktadır. Ancak Türkiye’de sosyal hareketlilik konusu henüz yeterince ele alınmış değildir.


Atölyede sosyal hareketlilik konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir

 

§  Dünyada sosyal hareketliliğin değişen biçimleri

§  Türkiye’de sosyal hareketlilik

§  Hareketlilik çalışmalarında teori ve yöntem

§  Hareketlilik çalışmalarında eğilimler

§  Küreselleşme ve hareketlilik

§  Eğitim ve sosyal hareketlilik

§  Hareketliliği hesaplama yolları 
§  Prekaryalaşma ve sosyal hareketlilik
§  Sınıf kaybı ve eşitsizlikler 
§  Değişen iktisadi yapılar ve toplumsal yapıya yansımaları
§  Göç ve sosyal hareketlilik
§  Toplumsal cinsiyet ve sosyal hareketlilik

 

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Yunus Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ümit Güneş, Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi


Sekreterya

Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Elyasa Koytak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Danışma ve Bilim Kurulu

Abdülkerim Sönmez, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Ahmet Cihan, Prof. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ayşe Polat, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lütfi Sunar, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Tayfun Amman, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yunus Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

Program


Program online olarak gerçekleştirilecektir.

Katılım için tıklayınız.


09:45-10:00   Açılış

10:00 - 11:00   I. Oturum

Lütfi Sunar - Türkiye’de Sosyal Hareketliliğin Yapısı: Kuşaklararası ve Kuşakiçi Değişimler

Merve Akkuş Güvendi - Türkiye’de Sosyal Hareketliliğin Biçimleri

 

11:20 - 12:20   II. Oturum

Joonghyun Kwak & Ayşe Güveli - Multigenerational Social Mobility in Migrant and Non-Migrant Families: Turkish Origin Grandsons and Granddaughters in Western Europe

Caner Özdemir - Türkiye’de Kuşaklararası Eğitim Hareketliliğinin Ölçümüne İtibari ve Konumsal Yaklaşımlar

 

12:45 - 13:45  III. Oturum

Elyesa Koytak - Bir Mesleğin Yükselişi ve Düşüşü: Avukatlığın Tabakalaşması

Ali Haydar Beşer - Sosyal Hareketliliği Anlamanın Bir İmkânı Olarak Zaman Sosyolojisi

 

14:30 - 16:00  IV. Oturum

Emine Sena Taş - Türkiye'de Sosyal Hareketlilik Çalışmaları

Burak Kesgin - Kuşaklararası Aşağı Doğru Hareketlilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar

Rukiye Sancar - Ulusötesi (transnasyonal) Göç Bağlamında Eğitimde Yükselme Süreci

 

16:00-16:30  Kapanış ve Değerlendirme

Önemli Tarihler

Bildiri Özet Gönderimi: 10 Ocak 2021

Özet Kabul: 15 Ocak 2021

Tam Metin Gönderimi: 31 Mart 2021

Program: 31 Mayıs 2021

Dökümanlar