Afetler ve Toplumsal Yapı

İçerik

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının altıncısı bu yıl 30 Mayıs 2023 tarihinde “Afetler ve Toplumsal Yapı” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Katılım kaydı için tıklayınız.


Kapsam

Afetler, demografik yapıdan eğitime, aileden çalışma hayatına kadar toplumsal yapıyı, kurumlarını ve işleyişini de yıkıma uğratan, büyük dönüşümlere zorlayan doğa olaylarıdır. Deprem sonrası bu on bir ildeki yıkımın ve büyük toplumsal değişimin sonuçlarını ve olası risklerini öngörebilmek için bölgenin yapısının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bölgenin koşullarının, toplumsal yapısının tahlili bölgenin geçireceği büyük kentsel dönüşümde yapılacak çalışmalar için zemin oluşturacaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir:

·      Deprem ve Demografik Yapıya Etkisi

·      Risk, Güven ve Afetlerin Sosyal Etkisi

·      Şehirler, Afetler ve Yeni Yerleşmelerin Biçimi

·      Depremin Sosyo-Ekonomik Etkileri

·      Depremin Çalışma Hayatı ve İstihdamdaki Etkileri

·      Afetler, Yeni Meslekler, Yeni İşler

·      Deprem sırası ve sonrasında kriz yönetimi

·      Depremler ve sosyal politika

·      Deprem ve sivil toplum

·      Dezavantajlı Grupların Afetlerden Etkilenme Biçimleri

·      Afet Sonrası Eğitim ve Toplumsal Hayat

·      Deprem Sonrası Sosyal Rehabilitasyon Çalışmaları

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Arş. Gör. Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Katılımcılar

Prof. Dr. Vehbi Bayhan, İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah İnce, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Erdinç, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Temiz, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 Dr. Öğr. Üyesi İhsan Kutlu, Sakarya Üniversitesi

Arş. Gör. Ece Bengi Sağlamer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Zehra Yılmaz, Sakarya Üniversitesi

Şeyma Durdu Akçay, Sakarya Üniversitesi 

Program

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi (TYAA) VI: “Afetler ve Toplumsal Yapı”

30 Mayıs 2023, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüs, C212

 

Kayıt: 10:00 - 10:30

Açılış: 10:20 - 10:30

 

I. Oturum: Afetler ve Bölge Sosyoekonomisine Etkileri

10:30 - 12:15

 

Asrın Depremi Öncesinde ve Sonrasında Deprem Bölgesindeki Şehirlerin Potansiyelleri Nelerdir?

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

XIX. Yüzyıldan Günümüze İstanbul’da Yaşanan Afetlerin Sosyal ve İktisadi Sonuçları

Dr. Zeynep Günay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

 

Depremden Etkilenen İllerin 2014-2021 Yılları Arasındaki Yer Değiştirme Hareketleri

Arş. Gör. Ece Bengi Sağlamer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 


II. Oturum: Afetlerin Toplumsal Gruplara Yansımaları

13:00 - 15:15

 

Gençlerde Doğal Afet Sonrası Süreçte Ortaya Çıkan Baş Etme Biçimleri ve İnanç

Doç. Dr. Abdullah İnce, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Erdinç, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Temiz, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

Depremzede Olan ve Olmayan Yetişkinlerin Depreme Bakışları

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Kutlu, Sakarya Üniversitesi

Zehra Yılmaz, Sakarya Üniversitesi

Şeyma Durdu Akçay, Sakarya Üniversitesi

 

6 Şubat Depremlerindeki Afet Yönetim Süreçleri ve Sivil Toplum Kuruluşları

Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İnönü Üniversitesi

 

Depremzede Bir Sosyoloğun Deneyiminden Depremin Sosyolojisi ve Sosyal Psikolojisi

Prof. Dr. Vehbi Bayhan, İnönü Üniversitesi

 

Kapanış ve Değerlendirme

15:15- 15:45

Dökümanlar

Multi Media