Çocuk ve Toplum

İçerik

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının yedincisi bu yıl 22-23 Mayıs 2024 tarihinde “Çocuk ve Toplum” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.


Başvuru | Yazı Çağrısı

Kapsam

Çocukluk temel bir sosyal kategori. Sosyalleşme sürecinde temel bir aşama olan çocukluk, her sosyal kategori gibi birçok başka olgu ve süreçle de iç içe geçiyor. Aile yapısı dönüşürken çocukluk deneyimleri ve çocukla kurulan ilişki de şekil değiştiriyor. Eğitim sisteminde okul öncesi kademesi hızla yaygınlaşırken çocukların ikincil sosyalleşme süreçleri de kurumsallaşıyor ve çeşitleniyor. 2022 yılında Türkiye’de çocuk sayısı 22 milyon 578 bin 378’di ve bu sayı, toplam nüfusun %26,5’ine tekabül ediyor. Sağlık hizmetleri, kent hayatı, yoksulluk ve sivil katılım çocukluk olgusuyla irtibatlı diğer toplumsal unsurlar. Çocuk işçiliğinin yanı sıra göçmen çocukların sorunları önemli bir mesele. Türkiye’de çocukluk sosyolojisi bu çerçevede önem kazanan bir alan.

Atölyede yer alması beklenen konu başlıkları aşağıdaki gibidir. Atölyede kavramsal tartışmayla empirik araştırmayı buluşturan tebliğlerin yer alması beklenir.

·      Türkiye’nin dönüşen demografisinde çocuklar

·      Çocukluk sosyolojisinde yeni yöntem ve teknikler

·      Çocukluk ve toplumsallaşma süreci

·      Dönüşen aile yapısı ve çocuklar

·      Afetlerde çocuklar

·      Kent hayatında çocukluk

·      Kırda çocukluk

·      Çocuk işçiliği ve çocuk işgücü

·      Çocuk yoksulluğu

·      Çocukluk ve eğitimde eşitsizlikler

·      Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması

·      Toplumsal boyutuyla dijital bağımlılık

·      Göçmen çocuklar

·      Çocukluk temsilleri

Atölyede ele alınabilecek konular sadece bunlarla sınırlı olmayıp; başka konular da teklif edilebilir.

Atölye bildirilerinin Güncel Sosyoloji dergisinin Aralık 2024 sayısında yayına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bildirilerin tam metinleri, atölyeden sonra dergi sistemine başvuru olarak alınıp edisyon ve hakemlik süreçlerinden geçirilecek; uygun bulunduğu takdirde yayınlanacaktır. Derginin başvuru ve yayın süreçleriyle ilgili bkz: https://guncelsosyoloji.com/

Atölyede sunulacak her tebliğin detaylı biçimde tartışılması hedeflenmektedir. Bu nedenle kabul edilen bildirilerin 1500-2000 kelime aralığında uzun özetinin 3 Mayıs 2024 tarihinde gönderilmesi ve atölye katılımcılarıyla paylaşılması öngörülmektedir.

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Özet gönderimi son tarih: 29 Mart 2024

Kabul edilen tebliğlerin ilanı: 5 Nisan 2024

Uzun özet gönderim tarihi: 3 Mayıs 2024

Programın ilanı: 10 Mayıs 2024

Atölye tarihi: 22-23 Mayıs 2024

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Elyesa Koytak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Arş. Gör. Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dökümanlar