Çocuk ve Toplum

İçerik

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının yedincisi bu yıl 22 Mayıs 2024 tarihinde “Çocuk ve Toplum” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.


Katılım kaydı için tıklayınız. 

Kapsam

Çocukluk temel bir sosyal kategori. Sosyalleşme sürecinde temel bir aşama olan çocukluk, her sosyal kategori gibi birçok başka olgu ve süreçle de iç içe geçiyor. Aile yapısı dönüşürken çocukluk deneyimleri ve çocukla kurulan ilişki de şekil değiştiriyor. Eğitim sisteminde okul öncesi kademesi hızla yaygınlaşırken çocukların ikincil sosyalleşme süreçleri de kurumsallaşıyor ve çeşitleniyor. 2022 yılında Türkiye’de çocuk sayısı 22 milyon 578 bin 378’di ve bu sayı, toplam nüfusun %26,5’ine tekabül ediyor. Sağlık hizmetleri, kent hayatı, yoksulluk ve sivil katılım çocukluk olgusuyla irtibatlı diğer toplumsal unsurlar. Çocuk işçiliğinin yanı sıra göçmen çocukların sorunları önemli bir mesele. Türkiye’de çocukluk sosyolojisi bu çerçevede önem kazanan bir alan.

Atölyede yer alması beklenen konu başlıkları aşağıdaki gibidir. Atölyede kavramsal tartışmayla empirik araştırmayı buluşturan tebliğlerin yer alması beklenir.

·      Türkiye’nin dönüşen demografisinde çocuklar

·      Çocukluk sosyolojisinde yeni yöntem ve teknikler

·      Çocukluk ve toplumsallaşma süreci

·      Dönüşen aile yapısı ve çocuklar

·      Afetlerde çocuklar

·      Kent hayatında çocukluk

·      Kırda çocukluk

·      Çocuk işçiliği ve çocuk işgücü

·      Çocuk yoksulluğu

·      Çocukluk ve eğitimde eşitsizlikler

·      Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması

·      Toplumsal boyutuyla dijital bağımlılık

·      Göçmen çocuklar

·      Çocukluk temsilleri

Atölyede ele alınabilecek konular sadece bunlarla sınırlı olmayıp; başka konular da teklif edilebilir.

Atölye bildirilerinin Güncel Sosyoloji dergisinin Aralık 2024 sayısında yayına dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bildirilerin tam metinleri, atölyeden sonra dergi sistemine başvuru olarak alınıp edisyon ve hakemlik süreçlerinden geçirilecek; uygun bulunduğu takdirde yayınlanacaktır. Derginin başvuru ve yayın süreçleriyle ilgili bkz: https://guncelsosyoloji.com/

Atölyede sunulacak her tebliğin detaylı biçimde tartışılması hedeflenmektedir. Bu nedenle kabul edilen bildirilerin 1500-2000 kelime aralığında uzun özetinin 3 Mayıs 2024 tarihinde gönderilmesi ve atölye katılımcılarıyla paylaşılması öngörülmektedir.

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Elyesa Koytak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Arş. Gör. Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Program

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyesi (TYAA) VII: “Çocuk ve Toplum”

22 Mayıs 2024, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüs, C202

Kayıt: 11.30 – 11.50

Açılış: 11.50 – 12.00


I. Oturum: Çocuk Eğitimi ve Araştırmaları

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uğur Zeynep Güven Çetin

   12.00 – 13.00

 

Kent Çocukları, Oyun ve Oyun Evleri

Doç. Dr. Özlem Aydoğmuş Ördem, Çukurova Üniversitesi

Dilara Gündoğdu, Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencisi

Buse Canatar, Çukurova Üniversitesi Lisans Öğrencisi

 

Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı Sektörünün Karma Ekonomisi

Ayşe Meryem Gürpınar, Boğaziçi Üniversitesi Doktora Öğrencisi

 

Çocuk Başarısı Göstergelerine Sosyolojik Bakmak

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

                                           

Çocuklar Arasındaki Zorbalığı Veriler Üzerinden Okumak: Türkiye Çocuk Araştırması Örneği

Ebru Aracı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktora Öğrencisi

 

Soru- Cevap

13.00-13.30

 

II. Oturum: Çocuk, Mekan ve Kimlik

    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cenk Beyaz

       14.00 – 15.00

 

Savaşta Çocukluğun Yokoluşu: Gazze’de Çocukluk Deneyimlerinin Temsili

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sinan Karabıyık, Giresun Üniversitesi

 

Çocuk-ergenlik Döneminde Mekan Algısı ve Kentsel İmge

Öğr. Gör. Dicle Zeycan, Işık Üniversitesi

Prof. Dr. Hatice Ayataç, İstanbul Teknik Üniversitesi

 

LGBT Aktivizminin Çocuk Düşmanlığı Bağlamında Okunması. Berlin-Brandenburg Eyaletleri, Cinsel Eğitim Ders Materyalleri’nde LGBT Aktivizmi

Arş. Gör. Nesibe Zeynep Arslanoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

Modern Toplumsal Yapının Oluşumunda Çocuk Cinselliğinin İnşası ve Çözülüşü: Modernite ve Postmodernite Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz

Fatma Betül Hoşcan, Uludağ Üniversitesi Doktora Öğrencisi

 

Soru-Cevap

15.00- 15.30

 

Değerlendirme ve Kapanış

15.30-15.45

Dökümanlar