Kübra Bilgin Tiryaki

Kübra Bilgin Tiryaki

Kübra Bilgin Tiryaki, 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri’nde “Şerhu Ahlâkı Adûdiyye (Metin ve Değerlendirme)” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2012-2019 yılları arasında İlke Vakfı’nda araştırmacı olarak çalıştı; çeşitli projelerin geliştirilme ve yürütülme aşamalarında görev aldı. 2013-2017 yılları arasında İlke-İlem ortaklığında gerçekleştirilen “İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi”nin koordinatör yardımcılığını yürüttü. Proje kapsamında Ömer Türker ile birlikte İslam Ahlâk Literatürü Ekoller ve Problemler; M.Zahit Tiryaki ile İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri kitaplarının editörlüğünü yaptı; 15.Yüzyıldan Müellifi Meçhul Şerhu’l-Ahlâkı’l-Adudiyye’nin tahkik ve tercümesini gerçekleştirdi. İlgi alanları arasında; İbn Sînâcı doğa felsefesi ve oluş teorisi, teorik ve pratik yetkinleşme ve ahlâk konuları bulunan Tiryaki, İstanbul Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ahlaki Püritenizm Toplumsal Gerçekliği Yok Sayıyor

Püriten ahlak kötülüğü tanımlar ve onu belirli bir çerçeveye kavuşturur. Bu da suçun belirli bir nesnellik alanı kazanmasını ve dolayısıyla suç işleyen failin içerisinde varlık imkanı bulacağı bir alan yaratır. Suçluyu şeytanlaştırma ve ...

Evde Kalamamak! Öznenin İradesi ve Kamusal Müeyyidenin Sınırları

 Kamusal müeyyide, hukuki bir zemin üzerinde işlediği için toplumsal ve örfi diğer tüm müeyyide alanlarını doğrudan etkilediği gibi onların etkisiyle de şekillenir. Modern devlet mekanizması ise hukuk aracılığıyla toplumsala bağlı ...

Kriz Zamanında Başkasını Düşünmek

 Koronavirüs salgını, ilk olarak Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkmasının ardından 3-4 aylık bir süre zarfında yüz elliden fazla ülkede yayıldı. Hastalığın Çin’in ardından oldukça hızlı bir şekilde artış gösterdiği ilk iki ülke İtalya ...

Covid-19 Salgınının Sosyolojik Analizi

Dünyayı sarsan derin bir krizle karşı karşıyayız. Üretimi, tüketimi, ticareti, günlük yaşamı, sosyal ilişkileri, örgütleri, kamusal yapıyı derinden etkileyen bir salgın bir anda dünyanın gidişatını derinden etkileri. Bu bağlamda ...