LYO III: Sosyal Bilimlerde Politika Yapımı

İçerik

Sosyal bilimlerin toplumsal sorunların çözümünde rol üstlenmesi beklenir. Sosyal bilimcilerin araştırmalarının bu doğrultuda faydalı olması için tasarımdan uygulamaya kadar özel olarak tasarlanması gerekmektedir. Günümüzde uygulanabilir çözümlerin geliştirilmesi sosyal bilim araştırmalarının ayırt edici özelliği haline gelmektedir. Sosyal bilimcilerin politika yapım süreçlerine katılımı için bazı özel becerilere sahip olmaları gerekliliği kendisini göstermektedir.

Bu ihtiyaçtan hareketle Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı’nın yürüttüğü Lisansüstü Yaz Okulu’nun 2022’deki konusu “Sosyal Bilimlerde Politika Yapımı” olarak belirlenmiştir. 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde lisansüstü düzeyde çalışma yapan öğrencilerin katılacağı 18 saatlik eğitim programında üç gün boyunca uygulamalı dersler verilecektir.

Son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2022

Başvuru Çağrısı - Başvuru

Kapsam

Türkiye’de Kamu Politikası: Aktörler, Kurumlar ve Süreçler

Bu derste Türkiye’de kamu politikasının tarihi aktörler, kurumlar ve süreçler üzerinden anlatılacaktır. Bir tarihsel çerçeve dahilinde Türkiye’de sosyal bilimlerin kamu politikasının gelişimindeki yerine dair katılımcıların bir bakış kazanması sağlanacaktır.

Kamu Politikası Geliştirmeye Yönelik Araştırma Tasarımı

Bu derste kamu politikası geliştirmeye yönelik bir araştırmanın nasıl tasarlanacağı anlatılacaktır. Bu bağlamda kamu politikası geliştirmeye yönelik araştırma tasarımları, uygulama alanları ve sağladığı çıktılar ele alınacak.

Türkiye’de Kamu Politikası Yapım Süreçleri

Bu derste Türkiye’de kamu politikası yapım süreçleri ele alınacaktır. Yasa ve yönetmelik yapımı; kalkınma planı, stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması; uygulama ve proje süreçleri gibi kamu politikasının unsurları incelenecektir.

Politika, Program ve Proje Etki Değerlendirme Çalışmaları

Bu derste, politika planlama süreci, uygun programın oluşturulması ve proje ve politikaların etki analizinin nasıl yapılacağı değerlendirilecektir.

Politika Raporu Yazımı

Bu derste, bir sosyal sorunun analiz, bağlam, imkanlar ve çözüm önerileriyle birlikte bir politika raporu olarak nasıl ele alınabileceği uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.  

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)
Prof. Dr. M. Hakkı Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi

Eğitmenler

Prof. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. M. Hakkı Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi
Dr. Ulaş Uğraş Tol, Ya-Da
Dr. Mehmet Köse 

Sekreterya
Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Program

Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okulu Programı

6-8 Eylül 2022, İstanbul Medeniyet Üniversitesi


6 Eylül 2022

7 Eylül 2022

8 Eylül 2022

1. Ders: 10:00 - 13:00

Türkiye’de Kamu Politikası: Aktörler, Kurumlar ve Süreçler

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın

3. Ders: 10:00 - 11:30

Kamu Politikası Geliştirmeye Yönelik Araştırma Yapıları

Prof. Dr. Yunus Kaya

5. Ders: 10:00 – 16:30

Politika Raporu Yazımı

Prof. Dr. Lütfi Sunar

4. Ders: 12:00 – 16:30

Türkiye’de Kamu Politikası Yapım Süreçleri

Dr. Mehmet Köse

2.   Ders: 14:00 - 16:30

Politika, Program ve Proje Etki Değerlendirme Çalışmaları

Dr. Ulaş Tol

Dökümanlar