Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ Çağında Sosyal Bilimler

26 Aralık 2020

14.00 - 17.00

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ders 1: Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekanın Sosyal Bilimlerde Kullanımı

Makine öğrenmesi ve yapay zekâ, 1950'lerden bu yana var olmasına rağmen, ancak son yirmi yılda son birkaç yıldaki artan ivmeleriyle birlikte sosyal bilimlere giden yolda etkili olmuşlardır. Mevcut yapay zekâ devrimi, bir on yıl önce bile mümkün olmayan büyük miktarlarda veri toplama ve analiz etme becerileri ve ucuz programlama kaynaklarının kullanılabilirliği ile sağlanmıştır. Bu, insan davranışını yakın zamana kadar mümkün olmayan bir ayrıntı düzeyinde analiz etmemize ve salt tanımlayıcı bir Sosyal Bilim görüşünden daha öngörülü bir paradigmaya geçmemize olanak sağlar. Paralel bir gelişme, işlemsel yöntemlerin tarih çalışmalarına uygulanmasını gerektiren, çok sayıda tarihsel verinin dijitalleştirilmesi olmuştur. Bu derste yapay zekâ ve makine öğrenmesinin Sosyal Bilimlerde uygulanmasının ve bunun sonuçlarının tarihini, eğilimleri ve bunlarla ilgili tartışmaları araştıracaktır.

Ders 2: Sosyal Bilimler Yapay Zekâyı Düzenlemede Nasıl Bir Rol Oynayabilir?

Yapay zekâ toplumun her alanına giderek daha fazla dâhil olmaktadır. Ses tanımadan, navigasyon sistemlerine ve yüz tanıma sistemlerine vb., toplumda yapay zekânın kapsama alanından kaçmak imkansız bir hâle gelmektedir. Yapay zekâ sistemleri, geleneksel olarak insani yargının hüküm alanı olan karar alma mekanizmalarına; örneğin, suçluların cezalandırılması, borçların dağıtılması, organ ve bağışçıların eşleştirilmesi, hastalık teşhisinin yapılması, arabaların sürülmesi vb.ye giderek daha fazla dâhil olmaktadır. Yapay zekâya güç sağlayan algoritmalar nötr ve adımıza karar vermek için insanlardan daha çok güvenilebilir görünse de gerçek çok daha karmaşıktır. Daha şimdiden, algoritmaların insanların ırklarına dayanarak ayrımcılık yaptığı, yanlış teşhisler önerdiği vb. vakalar olmuştur. Bu yüzden, yapay zekânın sebep olabileceği olası zararlara karşı koyma ihtiyacı vardır. Bu derste yapay zekâ sistemlerinin yakın gelecekte topluma ve yönetişime nasıl nüfuz edeceği ve sosyal bilimlerin algoritmalardan gelen zararı azaltmaya nasıl yardımcı olabileceği konusunda genel bir bakış sunacağım.

Başvuru ve detaylar için tıklayınız.