Özel Sayı Yazı Çağrısı

Özel Sayı Yazı Çağrısı

Özel Sayı Yazı Çağrısı

26 Temmuz 2019


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir toplumsal değişim yaşanmaktadır. İktisadi, siyasi ve teknik sistemler değişmekte ve bunlara bağlı olarak sosyal yapıda da önemli değişimler gerçekleşmektedir. Özellikle iktisadi yapının hızlı dönüşümü neticesinde mesleklerde çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Eskinin itibarlı ve yerleşik meslekleri hızla bu konumlarını kaybetmekte ve yeni meslekler de çok hızlı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak çalışma yaşamı, eğitim ve sosyal hareketlilik gibi bir dizi alanda da değişimler gerçekleşmekte ve bunun sosyal ilişkilere dramatik yansımaları olmaktadır. Ülkemizde meslek araştırmaları bugüne kadar hak ettiği yeri elde edememiştir.Journal of Economy Culture and Society (http://jecs.istanbul.edu.tr) 2020 Mayıs ayında yayımlanacak sayısını “Değişen İşler ve Meslekler” konusuna ayırarak bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Meslekleri toplumsal yapı, tabakalaşma ve çalışma yaşamı ile ilişkili olarak ele almak, meselenin farklı yönleriyle derinlikli bir biçimde, tartışılmasına zemin hazırlayacaktır. Dahası konunun bu çok boyutlu analizi Türkiye’nin toplumsal yapısını anlamak ve açıklamak bakımından da mevcut çalışmalara ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu özel sayıda meslekler, çalışma yaşamı ve sosyal yapı konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir: 

·       Türkiye’de meslekler ve sosyal hareketlilik

·       Meslek çalışmalarında teori ve yöntem

·       Meslek çalışmalarında yönelimler ve eğilimler

·       Mesleki itibar ve sosyal konum

·       İktisadi değişimler ve mesleklere yansıması

·       Çalışma yaşamında değişimler

·       Sınıf atlama ve yukarı doğru sosyal hareketlilik biçimleri ve meslekler

·       Sınıf kaybı, proleterleşme, aşağı doğru sosyal hareketlilik biçimleri ve meslekler

·       Fordizmden postfordizme mesleklerdeki farklılaşmalar ve toplumsal yapıdaki etkileri

·       Küreselleşme ve meslekler

·       Toplumsal cinsiyet ve meslekler

·       Prekarya, güvencesizlik ve mesleklerin değişimi

·       Eğitim sistemi ve meslek eğitimi

·       Endüstri 4.0 ve mesleklere yansıması

·       Mesleki gelişim ve kariyer

·       Meslek seçimi ve mesleki gelişim

·       Geleceğin meslekleri ve mesleki yapıDergide dosya kapsamında ele alınabilecek konular sadece bunlarla sınırlı değildir; ilişkili başka konular da teklif edilebilir. Özel sayı kapsamında değerlendirilmesi arzu edilen yazıların en geç 30 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilmiş olması beklenmektedir. Yazım kuralları ve makale gönderimi için dergi web sitesine (http://jecs.istanbul.edu.tr) başvurulabilir.

* Journal of Economy Culture and Society, İstanbul Üniversitesi tarafından yılda iki kere yayımlanan açık erişimli, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi başta ULAKBİM ve ESCI olmak üzere çok sayıda endeks tarafından taranmaktadır.


Detaylı Bilgiye  Ulaşmak ve Yazı Göndermek İçin:

https://mailchi.mp/945ea66fd908/tyap_atolye-3540961


Bilgi & İletişim

Web: http://jecs.istanbul.edu.tr 

E-posta: jecs@istanbul.edu.tr 

Tel: +90 212 440 00 00 (11548)

Paylaş: