Sosyal Hareketlilik Araştırmasının Saha Verileri Tartışıldı

Sosyal Hareketlilik Araştırmasının Saha Verileri Tartışıldı

Sosyal Hareketlilik Araştırmasının Saha Verileri Tartışıldı

12 Mart 2020

Türkiye’de yeterince gelişmemiş olan toplumsal değişim, tabakalaşma ve hareketlilik çalışmalarına temel bir katkı yapmayı ve bu kapsamda karma metotla geliştirilmiş bir sosyal hareketlilik modelinin ortaya çıkmasını amaçlayan Türkiye'de Sosyal Hareketliliğin Yapısı ve Biçimleri Araştırması TÜBİTAK ARDEB 1001 desteği ve Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürütücülüğünde devam ediyor.

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Haziran 2018’den bu yana devam eden araştırmanın nicel araştırma süreci tamamlandı. Projenin ilk verileri betimsel ve ileri analizleri yapılarak ilgili akademisyenlerinin katılımıyla 12 Mart 2020’de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen sunum toplantısında paylaşıldı. Karma metotla devam eden projenin ilk aşamasında nicel bir ölçme aracı Türkiye örneklemine uygulandı. TÜİK tarafından NUTS2 düzeyinde sağlanan Kır-Kent örneklemi kullanıldı ve 26 ilde 2250 kişiyle yüz yüze görüşülerek saha araştırması gerçekleşti Böylece projede özellikle üç kuşaktaki sosyal hareketliliğin dinamiklerini açıklamak üzere farklı hane tiplerinden verilerin toplandı. Programda proje yürütücüsü Doç. Dr. Lütfi Sunar proje ve nicel verilerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında ise katılımcılar proje ve saha çalışması hakkında sorularını yönelttiler. Program değerlendirmeler ile sona erdi.

Paylaş: