Sosyal Hareketlilik Projesinde Yeni Yayın

Sosyal Hareketlilik Projesinde Yeni Yayın

Sosyal Hareketlilik Projesinde Yeni Yayın

01 Aralık 2019

Türkiye’de toplumsal değişim, tabakalaşma ve hareketlilik çalışmalarına temel bir katkı yapmayı ve bu kapsamda karma metotla geliştirilmiş bir sosyal hareketlilik modelinin ortaya çıkmasını amaçlayan Türkiye'de Sosyal Hareketliliğin Yapısı ve Biçimleri Araştırması TÜBİTAK ARDEB 1001 desteği ve Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürütücülüğünde devam ediyor.

 

Araştırmanın ana hedeflerine ek olarak araştırmanın kapasite geliştirme ve yeni araştırmacılar yetiştirme ile ilgili de hedefleri bulunmaktadır. Bu kapsamda araştırmada görev alan bursiyerlerin araştırma bilgi, beceri ve tecrübeleri geliştirilmesi ve ortak yayın süreçlerine katkı vermesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında araştırma bursiyerlerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doktora Öğrencisi Merve Akkuş Güvendi ESCI tarafından indekslenen uluslararası bir dergi olan İnsan ve Toplum Dergisi'nin 9. sayısında Prekarya Tartışmaları Kavram, Tanım ve Durum başlıklı değerlendirme makalesi yayımlanmıştır.


Yazıyı okumak için tıklayınız. 

 

Paylaş: