Sosyolojide Yenilikler Atölyesinde Oyun Teorisinin Kullanımı Konuşuldu

Sosyolojide Yenilikler Atölyesinde Oyun Teorisinin Kullanımı Konuşuldu

Sosyolojide Yenilikler Atölyesinde Oyun Teorisinin Kullanımı Konuşuldu

10 Ocak 2020

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı Sosyolojide Yenilikler çalışması kapsamında ikinci atölye programını Oyun Teorisinin Sosyolojik Araştırmalarda Kullanımıbaşlığıyla gerçekleştirdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümünden Özer Selçuk tarafından gerçekleştirilen atölyede matematiksel iktisadın bir alanı olan oyun teorisinin temelleri, gelişimi ve temel kullanım alanları ele alındı. Akabinde oyun teorisi etrafındaki tartışmalar incelendi. Atölyede son olarak oyun teorisinin sosyolojik araştırmalarda kullanımı örnekler çerçevesinde tartışıldı. 

Oyun teorisi karar vericilerin; yani oyuncuların olduğu, bu oyuncuların stratejik etkileşiminin ve kararlarının bulunduğu ve en önemlisi oyuncuların rasyonel hareket ettikleri varsayılan çalışmalarda kullanılabilmektedir. Teorinin rekabetçi ve işbirlikçi oyunlar olarak sınıflanabilecek alt türleri bulunmakta ve her oyun saf veya mix denge unsurunu barındırmaktadır. Oyun teorisine dair temel tartışma ve kavramların konuşulduğu atölyede deneysel iktisat alanında oyun teorisine dair yapılan çalışmaların sosyolojik çalışmalara ışık tutabileceği vurgulandı. Sosyolojide başta sınıf çalışmalarında kullanılmakta olan bu teori, sosyolojik araştırmalarda insan veya grup davranışlarının analiz edilmesine katkı sağlayacak, bu alanlarda daha nitelikli ve derinlikli çalışmaların yapılmasına imkân oluşturacaktır. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin takip ettiği atölye, sosyoloji alanında oyun teorisinin kullanıma dair örnek çalışmalara değinilerek nihayetlendirildi. 

Paylaş: