Tayfun Amman

Tayfun Amman

1962 doğumlu Tayfun Ammani doktora çalışmasını “Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları” adlı teziyle İstanbul Üniversitesi'nde yapmıştır. Sosyoloji teorileri, sosyal tabakalaşma, kültür, sağlık ve spor sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilen M. Tayfun Amman, ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde birçok bildiri sunmuş ve çeşitli akademik dergilerde makaleler yayımlamıştır. Sosyoloji -Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler- (Prof.Dr. Zeki Arslantürk ile birlikte), Spor Sosyolojisi, Sporda Sosyal Bilimler, Modernleşme Sürecinde Kadın ve Spor adlı eserleri yayımlanmıştır.

Medeniyet Kırılması: Türkiye'de Modernleşme ve Sekülerleşmenin Seyri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nün düzenlendiği "Sosyoloji Konferansları" serisinin beşincisinde  Prof. Dr. Tayfun Amman "Medeniyet Kırılması: Türkiye'de Modernleşme ve Sekülerleşmenin Seyri" başlıklı konuşmasını ...