Toplumsal Değişimi Konuşmak

07 Aralık 2018

17:00 -

İLEM

7 Aralık 2018’de İLEM Teras Salon’da Panelist Lütfi Sunar (Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü), Mahmut Hakkı Akın (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü), Nurullah Ardıç (Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü) ve Yunus Kaya’nın (İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) katılımlarıyla Türkiye’deki sosyoloji araştırmalarının önemli başlıklarından biri olan toplumsal değişim ve tabakalaşma konusu ele alındı. Panelde, Türkiye’de toplumsal değişime bakışın normatif, ideolojik ve basitleştirmelere dayalı olduğu, oysa ki toplumsal değişimi anlamanın toplumların kendi geleceğini ve dönüşümünü anlamlandırmak için hayati olduğu vurgusu yapıldı. Lütfi Sunar’ın yakın zamanda konuyla ilgili yayımlanan “Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma, Değişim Sosyolojisi ve Sosyal Tabakalaşma” çalışmalarının da değerlendirildiği panel, yoğun bir katılımla gerçekleşti.