TYAP Lisansüstü Yaz Okulu Sona Erdi!

TYAP Lisansüstü Yaz Okulu Sona Erdi!

TYAP Lisansüstü Yaz Okulu Sona Erdi!

07 Eylül 2019

TYAP Lisansüstü Yaz Okulu Programı 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında 25 farklı üniversiteden 36 lisansüstü öğrenci ve araştırmacının katılımıyla sona erdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde gerçekleştirilen program bu yıl ‘Toplumsal Yapı Araştırmalarında Teori ve Yöntem’ başlığı ile gerçekleştirildi. 

Program İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TYAP Direktörü Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sunar konuşmasında Türkiye’de toplumsal yapı araştırmalarına yeterince alan açılmadığını vurguladı. Bunun arkasında bir toplumsal yapı teorisinin olmamasının ve alanla ilgili yöntemlerin yeterince yerleşememesinin etkili olduğunu belirten Sunar bu yaz okulunun da lisansüstü öğrencileri bu sahaya yöneltmek üzere düzenlendiğini belirtti. Programa katkı veren hocalara ve üniversite yönetimine teşekkür eden Sunar, beş günlük eğitimin alanda kullanılan teori, yöntem ve teknikleri tanıtacağını ve böylece araştırmacıların da bu doğrultuda daha nitelikli uygulamaları kendilerinin yapmasına zemin oluşturulacağını belirterek sözlerine son verdi.

Açılış konuşmasının ardından katılımcıları selamlamak için söz alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Polat programa katılımlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek hoşgeldiniz dediler. Fazlıoğlu konuşmasında teori ile yöntemin birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu belirterek bilimsel çalımalarda teorinin “hayrete” yöntemin ise “gayrete” tekabül ettiğini dile getirdi. Fazlıoğlu, konuşmasında yöntem olmaksızın bilimsel bir bilgi üretiminin olmayacağını ancak vakaya ve amaca mutabık bir yöntem kullanımı ile mümkün olacağını vurguladı. Sosyoloji Bölümü adına programa katılan Polat ise Türkiye’de uygulamalı ve sahadan beslenen bir sosyolojinin gelişmesinin çok mühim olduğunu dile getirerek lisansüstü çalışmaların bu boşluğu dolduracak şekilde gerçekleştirilmesinin önemine değindi.

Lisansüstü düzeyde çalışma yapan katılımcıların yer aldığı programda Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniversitesi), Doç. Dr. Yunus Kaya (İstanbul Üniversitesi), Doç. Dr. Alev Erkilet (İstinye Üniversitesi), Doç. Dr. Özgür Arun (Akdeniz Üniversitesi), Doç. Dr. Hüseyin Kaya (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) ve Dr. Ulaş Tol (Ya-Da Vakfı) eğitimci olarak yer aldı. Her biri kendi alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren eğitimcilerin birikimlerini açık yüreklilikle öğrencilerle paylaşması büyük beğeni topladı.

Programda katılımcılara toplumsal yapı, değişim ve tabakalaşma ile ilgili ortaya konan temel teorik yaklaşımlar, Türkiye toplumsal yapısının ve bileşenlerinin çözümlenmesini sağlayacak bir çerçeve sunuldu. Beş gün boyunca devam eden programda teori derslerinin yanısıra uygulamalı dersler de yer aldı. Nitel ve nicel analiz yöntemlerinin seçimi ve tasarımı, farklı veri kaynaklarının kullanım alanları ve verilerin farklı tekniklerle görselleştirilmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar uygulamalı dersler ile öğrendiklerini birebir uygulama imkanı buldu. Eğitimciler ve katılımcıların tecrübe aktarımları, teori ve yönteme dair tartışmalar derslerin oldukça interaktif geçmesini sağladı. 

2-6 Eylül tarihleri arasında devam eden programın son gününde programı başarı ile bitiren 36 katılımcıya sertifikaları Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Doç. Dr. Alev Erkilet ve Doç. Dr. Lütfi Sunar tarafından takdim edildi.

Paylaş: