TYAP Ürünlerini Veriyor

TYAP Ürünlerini Veriyor

TYAP Ürünlerini Veriyor

18 Kasım 2018

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında 3 kitap yayımlandı.

- Değişim Sosyolojisi: Kavramlar, Kuramlar ve Yaklaşımlar

- Sosyal Tabakalaşma: Kavramlar, Kuramlar ve Temel Meseleler

- Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik (2 Cilt, Genişletilmiş 2. Baskı)

Kitaplar, Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında Türkiye'nin toplumsal yapısını anlamaya, açıklamaya ve yorumlamaya dair yürüttüğümüz çeşitli araştırmalardan beslenerek ortaya çıktı.

Değişim Sosyolojisi: Kavramlar, Kuramlar ve Yaklaşımlar kitabında sosyolojide değişimi ele alan yaklaşımları, kuramları ve temel meseleleri ele aldım. Hem ilgili derslerde okutulabilecek bir kitap ortaya çıktı hem de konuya meraklı olanların okuyup beslenebileceği bir kaynak. Kitabı İncele

Sosyal Tabakalaşma: Kavramlar, Kuramlar ve Temel Meseleler'de ise Türkiye'de neredeyse hiç ilgilenilmemiş bir konuda bir başvuru kaynağı üretmeye çabaladım. Tabakalaşma konusundaki kavram, kuram, konu ve tartışmaları ele alıyorum.Kitabı İncele

Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik (2 Cilt, Genişletilmiş 2. Baskı) kitabı ise daha önce aynı adla yayımlanmış eserin genişletilmiş kısmen gözden geçirilmiş ve tasarımı tamamen yenilenmiş hali. Kitabın bu yeni baskısında 22 yazı yer alıyor. Kitabın birinci baskısı çok ilgi görüp çok hızla tükenmişti. Bu ilgiyi bir ihtiyaç göstergesi olarak değerlendirip kitabın ikinci baskısını konuyu daha etraflıca ele alacak bir biçimde genişlettik. Kitap Türkiye'de tabakalaşma, eşitsizlik ve hareketlilik ile ilgili kıymetli katkısı ile bir kaynak esere dönüştü. Kitabı İncele

TYAP Ekibi olarak uzun süren araştırmalar ve ekip çalışmalarına dayalı bu çalışmaların yenilerini tetiklemesini ümit ediyoruz.

Paylaş: