Demografi

İçerik

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının beşincisi bu yıl 7-8 Mart 2022  tarihinde “Türkiye'nin Demografisi” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kapsam

Demografi, toplumsal değişimin kavranabilmesi için temel olan sosyal unsurlardan birisidir. Son yıllarda doğurganlıktan yaşlılığa, eğitimden çalışma hayatına kadar birçok farklı başlıkta tartışılmaktadır. Ancak günümüzü olduğu kadar nüfusun geleceğinde de kritik öneme sahip olan demografi konusunda akademik birikimden beslenen veri temelli çalışmaların az oluşu dikkat çekicidir. Türkiye’nin toplumsal değişimini etkileyen temel dinamiklerden biri olan demografik dönüşüm disiplinlerarası yaklaşımla ele alınmalı, etkileri değerlendirilmelidir.

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının beşincisi 7-8 Mart 2022 tarihlerinde “Türkiye’nin Demografisi” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konu farklı yönleri ile ele alınacaktır.

Bu atölyede demografi konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir:

·      Demografik dönüşüm

·      Demografik değişimi yorumlamada yeni yöntemler

·      Yaşam döngüsü ve demografik dönüşüm

·      Yaşam beklentisi ve emeklilik

·      Doğurganlık

·      Nüfus politikaları ve sürdürülebilirlik

·      Demografik değişim ve eğitim

·      Kentleşme ve demografi

·      Evlilik, aile ve hane yapısındaki yeni eğilimler

·      Nüfusun yaşlanması

·      Değişen nüfus yapısı ve çalışma hayatı

·      Demografik dönüşüm ve kalkınma

·      Nüfus hareketleri ve iç göç


Kurullar

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cenk Beyaz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Danışma ve Bilim Kurulu

Abdülkerim Sönmez, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Ayşe Polat, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cenk Beyaz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lütfi Sunar, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mehmet Fatih Aysan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Olgun Gündüz, Doç. Dr., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Özgür Arun, Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi

Sutay Yavuz, Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Tayfun Amman, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yunus Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

 

Sekreterya

Merve Akkuş Güvendi, Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Elyesa Koytak, Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi Son Tarih             30 Kasım 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı        15 Aralık 2021

Tam Metinlerin Gönderimi            31 Ocak 2022

Programın İlanı                                 15 Şubat 2022

Atölye Tarihi                                       7-8 Mart 2022

Dökümanlar