Demografi

İçerik

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının beşincisi bu yıl 8 Mart 2022 tarihinde “Türkiye'nin Demografisi” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Katılım kaydı için tıklayınız.

Kapsam

Demografi, toplumsal değişimin kavranabilmesi için temel olan sosyal unsurlardan birisidir. Son yıllarda doğurganlıktan yaşlılığa, eğitimden çalışma hayatına kadar birçok farklı başlıkta tartışılmaktadır. Ancak günümüzü olduğu kadar nüfusun geleceğinde de kritik öneme sahip olan demografi konusunda akademik birikimden beslenen veri temelli çalışmaların az oluşu dikkat çekicidir. Türkiye’nin toplumsal değişimini etkileyen temel dinamiklerden biri olan demografik dönüşüm disiplinlerarası yaklaşımla ele alınmalı, etkileri değerlendirilmelidir. 

Bu atölyede demografi konusu farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki (ve benzeri) konulardaki çalışmalar değerlendirilecektir:

·      Demografik dönüşüm

·      Demografik değişimi yorumlamada yeni yöntemler 

·      Yaşam döngüsü ve demografik dönüşüm

·      Yaşam beklentisi ve emeklilik

·      Doğurganlık

·      Nüfus politikaları ve sürdürülebilirlik

·      Demografik değişim ve eğitim

·      Kentleşme ve demografi

·       Evlilik, aile ve hane yapısındaki yeni eğilimler 

·      Nüfusun yaşlanması

·      Değişen nüfus yapısı ve çalışma hayatı

·      Demografik dönüşüm ve kalkınma

Program

Kayıt - 12:15-12:30   

 

Açılış - 12:30-13:00

 

I.    Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Lütfi Sunar

13:00 - 15:00

Türkiye’de Çalışma Çağındaki Nüfusun Beşeri Sermayesi, 1970-2050

Caner Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dilek Yıldız, Dr., IIASA & Viyana Demografi Enstitüsü

 

Türkiye İşgücü Piyasalarında Bir Yaş Cezalandırması (Age Penalty) Var Mı?

Gözde Soysal, Araş. Gör., Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF

Şenol Baştürk, Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF

 

Demografik Perspektiften Türkiye’de Gençlik 

Yunus Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

 

II.   Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın

15:30 - 17:30

 

Birey-Temelli Göreli Yoksunluk Algısında Yaş ve Eğitimin Etkisi

Hasan Yeniçırak, Dr. Araş. Gör., Siirt Üniversitesi

 

Dışarıya Göç ve Kırsalın Küçülmesi Bağlamında Yaşlanma ve Yaşlı Bakımı

Didem Danış, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi

 

Evli Çiftlerin Çocuk Sahibi Olma Eğilimleri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma

Cenk Beyaz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Kapanış ve Değerlendirme - 17:30 - 18:00

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Lütfi Sunar, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cenk Beyaz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

Danışma ve Bilim Kurulu

Abdülkerim Sönmez, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Ayşe Polat, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Cenk Beyaz, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lütfi Sunar, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Mehmet Fatih Aysan, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi

Olgun Gündüz, Doç. Dr., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Özgür Arun, Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi

Sutay Yavuz, Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Tayfun Amman, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

Uğur Zeynep Güven, Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yunus Kaya, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

 

Sekreterya

Merve Akkuş Güvendi, Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Elyesa Koytak, Arş. Gör., İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi Son Tarih           30 Kasım 2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı        15 Aralık 2021

Tam Metinlerin Gönderimi            31 Ocak 2022

Programın İlanı                            15 Şubat 2022

Atölye Tarihi                                   8 Mart 2022

Dökümanlar