Bedirhan Kır

Bedirhan Kır

Küresel Servet Artarken Türkiye Değer Kaybediyor

Merkezi Zürih’te bulunan İsviçre bankası Credit Suisse, 2019 Küresel Servet Raporu’nu açıkladı. Rapor küresel servetin 21.yüzyılla birlikte başlayan değişim ve dönüşümünü detaylı bir şekilde analiz ederek 2019 yılına ışık tutmaktadır. Son ...

En Zenginlerin Gelir Eşitsizliği Problemine Çözüm Önerileri

Dünya genelinde artan gelir eşitsizliği toplumun her kesimini derinden etkilemeye devam ediyor. Küresel yoksullukla savaşmak için 1942 yılında kurulan Oxfam International 2019 yıllık raporuna göre dünyanın en zengin 26 insanının toplam ...