Bekir S. Gür

Bekir S. Gür

Doktorasını Utah State Üniversitesinde öğretim teknolojisi alanında tamamladı. Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyesi. Daha önce, California Üniversitesi, Berkeley’de Yükseköğretim Araştırmaları Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulundu. SETA Vakfında eğitim araştırmaları direktörlüğü yaptı. YÖK’te başkan danışmanı ve MEB’de bakan danışmanı olarak çalıştı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından kurulan Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu üyeliği yaptı. Veri bilimi, hesaplamalı sosyal bilim, eğitim politikaları, karşılaştırmalı ve uluslararası eğitim ile yükseköğretim araştırmaları ilgi alanına giriyor.