Bir Değerlendirme Raporu (Response Paper) Nasıl Yazılır?

Bir Değerlendirme Raporu (Response Paper) Nasıl Yazılır?

Bir Değerlendirme Raporu (Response Paper) Nasıl Yazılır?

15 Aralık 2021

Derslerde bir kitap, makale okumanız veya bir film izlemeniz ve bu materyale tepkinizi veya değerlendirmenizi kaydeden yazılar yazmanız istenmektedir. Genellikle değerlendirme raporu (response paper) olarak adlandırılan bu raporlarda sizden büyük olasılıkla ilgili materyali özetlemeniz ve bu materyalin ana düşüncesine dair fikrinizi anlatmanız beklenmektedir.

Aşağıdaki maddeler bir değerlendirme raporunun nasıl yazılması gerektiğine dair ipuçları içermektedir.

 

1.     Raporlayacağınız Materyalin Özeti

Bir değerlendirme raporunun ilk bölümünü yazmak için aşağıdakileri yapın:

·      Eserin temel künye bilgilerini verin. Burada değerlendirdiğiniz materyalin yazarını/yaratıcısını ve başlığını mutlaka belirtin. Ayrıca diğer gerekli künye bilgilerini eklediğinizden emin olun. Bu bilgiler daha sonra sizin de metni hatırlamanız ve kullanmanız için gereklidir.

·      Değerlendirdiğiniz materyalin bilgilendirici bir özetini yazın. Okuyucunun ilgili materyalin önemli yönleri hakkında genel bir fikir edinmesi için bu özeti uygun uzunlukta tutun.

·      Burada değerlendirdiğiniz materyalin ana noktalarını ve temel destekleyici noktalarını vurgulayarak çalışmanın içeriğini anlatın.

·      Önemli fikirleri belirtmek için çalışmadan doğrudan alıntılar kullanabilirsiniz. Ancak bunların çok uzun olmaması daha uygun olacaktır.

·      Özette çalışmanın herhangi bir yönünü ayrıntılı olarak tartışmayın ve ilgili materyali bütüncül olarak yansıtmaya özen gösterin.

·      Ayrıca, özeti nesnel ve gerçeğe dayalı tutun. Çalışmaya karşı kişisel tepkinizi raporun/yazının ilk bölümüne dahil etmeyin; öznel izleniminiz, raporunuzun/yazınızın ikinci bölümünün temelini oluşturacaktır.

 

2. Raporlayacağınız Materyale Dair Düşünceleriniz/Tepkiniz

Bir değerlendirme raporunun ikinci bölümünü yazmak için aşağıdakileri yapın:

·      Eğer raporda sizden belirli yönlere, fikirlere ve meselelere odaklanmanız istenmişse buna riayet edin.

·      Raporunuzu hazırladığınız dersteki tartışılan fikirler ve meselelerle ilgili olan noktalara yöneltin.

·      Değerlendirdiğiniz materyalin yaşamınızla, deneyimlerinizle, duygularınızla ve fikirlerinizle nasıl bir ilişkisi olduğunu yazın.

·      Değerlendirdiğiniz materyalin sizde hangi duyguları uyandırdığı, size yeni neler öğrettiği ve sizin düşüncelerinizi nasıl etkilediğini belirtebilirsiniz.

·      İlgili materyalin size göre değeri nedir? İlgili materyalin ait olduğu literatür ve ele aldığı mesele bakımından yerini ve önemini değerlendirebilirsiniz.

·      Bu materyali başkalarına tavsiye edip etmeyeceğinizi ve bunun nedenini burada belirtebilirsiniz.

 

Değerlendirme Raporu Yazılırken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar

Bir değerlendirme raporunu hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli unsurlar şunlardır:

·      Düşüncelerinizi baştan tasnif edin ve özetin ardından bunları ayrı ayrı ele alın.

·      Malzemenizi baştan düzenleyin. Yukarıda açıklanan temel organizasyon planını takip edin. İyi bir rapor yazısında genellikle bir giriş, bir özet ve üç değerlendirme ve bir sonuç paragrafı olur. Bu uzunluk talep edilen rapor boyutuna göre değişebilir.

·      Raporu yazarken etkili yazmanın temel standartlarını uygulayın. Bütünlüklü, tutarlı, destekli ve düzgün cümlelerle yazmaya özen gösterin.

·      Her ana paragrafta tek bir ana noktanın ele alınıp tartışıldığından emin olun. Başka noktalara değinmek için yeni paragraflar açmaktan çekinmeyin.

·      Her paragrafın ana noktasını veya konu cümlesini belirli destekleyici kanıtlarla geliştirin.

·      Belirttiğiniz genel noktaları veya ifade ettiğiniz tutumları belirli dayanaklar ve ayrıntılarla destekleyin. "Bu makaledeki birçok fikre katılıyorum" veya "Kitabı çok ilginç buldum" gibi ifadeler, neden böyle hissettiğinizi gösteren belirli kanıtlar olmadan anlamsızdır.

·      Metni mutlaka kısa bir sonuç paragrafı ile kapatın.

·      Raporunuzdaki fikirler arasındaki ilişkileri netleştirmek için bağlayıcı cümleleri ve fikri geçişleri kullanın.

·      Raporunuzu yazdıktan sonra gramer, noktalama işaretleri, sözcük kullanımı ve yazım hataları bakımından gözden geçirip dikkatlice düzenleyin.

·      Uygun atıf stilini kullanarak hakkında yazdığınız materyalden (kitap, makale, film vb) yaptığınız doğrudan ve dolaylı referansları gösterin.

·      Bir değerlendirme raporunun sizin kendi cümlelerinizle olması daha mühimdir. Bu sebeple çok fazla doğrudan alıntıyı tercih etmeyin. Sadece çok gerektiğinde bunu yapın.

·      Bir değerlendirme raporunda çok gerekli değilse başka kaynaklara referans vermeyin. Bu referanslar sizi değerlendireceğiniz materyalden uzaklaştırabilir.

Paylaş: