Lütfi Sunar

Lütfi Sunar

Lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Sosyolojik teori, sosyoloji tarihi, şarkiyatçılık alanında çalışmalarda bulunan Lütfi Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın Marx ve Weber’de Doğu Toplumları ve Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an Weber on Oriental Societies adlı yayımlanmış telif kitapları ve çok sayıda editörlüğünü yaptığı kitap bulunmaktadır.

Türkiye de Sosyal Bilimlerde Toplumsal Değişim

Türkiye’de daimi ve hızlı bir toplumsal değişim yaşanırken Türk sosyolojisinde konunun gerektiği gibi ele alındığını söylemek güç görünmektedir. Toplumsal değişme ile ilgili bütünlüklü teoriler ve kapsamlı ampirik analizlerin ...

Türkiye'de İslami STK’ların Değişimi

Son yıllarda İslami STK’ların önemli bir değişim içinde olduğu dikkat çekmektedir. Bu açıdan baktığımızda “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” bu STK’ların önündeki en temel yönetim meselelerinden birisi olarak durmaktadır. İslami ...

Analyzing Social Stratification and Inequalities

Today  there  are  two  main  approaches  to  social  inequality  in  contemporary sociology. One is the neo-Marxist class studies that focus on economic polarization. The other is the ...

Türkiye'de Toplumsal Değişim Çalışmalarının Kuramsal Temelleri

Türkiye’de toplumsal değişimle ilgili çalışmalar çok fazla değildir. Bu çalışmalar arasında belirli kuramsal temellere yaslanan ve kapsamlı açıklamalar geliştirebilenler ise iyice kısıtlıdır. Öte yandan toplumsal değişme daima ...

The Culture Wars Redux

This study assesses whether social and political attitudes became polarized in Turkish society between 1990 and 2011. In recent years, many in academia and the public debate have claimed that Turkish society has become increasingly ...

Sosyal Tabakalaşma

Tabakalaşma konusu sosyolojik analiz için merkezi bir önemdedir. Dünya sosyolojisinde önemli epistemoloji, kuram ve yöntemler tabakalaşma alanından türemiştir. Son zamanlarda iz bırakmış sosyologların büyük bir kısmı esas eserlerini ...

Türkiye’de Toplumsal Değişim

Sosyolojinin köşe taşlarından birisi olan toplumsal değişimi incelemek neredeyse sosyolojinin bütün alt alanlarını kapsayan bir çalışma yapmak anlamına gelmektedir. Bu sebeple başlangıcından bugüne kadar sosyolojide toplumsal değişim ...

Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim

Toplumsal değişim nedir?Türkiye’nin toplumsal yapısını nasıl açıklarız?Türkiye’de toplumsal değişimin dinamikleri nelerdir?Sosyolojinin temel çalışma alanı olan toplumsal yapı ve değişim çerçevesinde bugüne kadar birçok teori ...

Değişim Sosyolojisi

Toplumsal değişme nedir?Toplumlar nasıl değişirler?Değişimi açıklayan temel teoriler hangileridir?Türkiye'de değişimin temel dinamikleri nelerdir?Toplumsal değişim sosyolojinin tüm konu, kavram ve kuramlarını ilgilendiren temel bir ...

Covid-19 Salgınının Sosyolojik Analizi

Dünyayı sarsan derin bir krizle karşı karşıyayız. Üretimi, tüketimi, ticareti, günlük yaşamı, sosyal ilişkileri, örgütleri, kamusal yapıyı derinden etkileyen bir salgın bir anda dünyanın gidişatını derinden etkileri. Bu bağlamda ...

Türkiye Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürüttüğü Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması tamamlandı. Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı (TYAP) kapsamında yürütülen araştırma ...

Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Araştırması

Sosyoekonomik statü (SES) endeksleri sosyal bilimcilerin toplumla ilgili inceleme yapabilmek için ihtiyaç duydukları önemli analiz araçlarından biridir. Bu araştırma projesi kapsamında sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi politikası, ...

Mesleki İtibar Araştırması

TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı” konulu araştırmada Mesleki İtibar Skalası geliştirildi. Bu skala ile birlikte Türkiye’de ilk defa mesleklerin toplumdaki ...

Türkiye'de İslami STK’ların Değişimi

Son yıllarda İslami STK’ların önemli bir değişim içinde olduğu dikkat çekmektedir. Bu açıdan baktığımızda “büyüme ve değişim sürecini yönetmek” bu STK’ların önündeki en temel yönetim meselelerinden birisi olarak durmaktadır. İslami ...

Türkiye'de Toplumsal Değişim Projesi

Türkiye uzun yıllardır toplumsal anlamda hızlı bir değişim yaşamaktadır. Toplumsal yaşamın hemen her alanında ve katmanında gerçekleşen farklılaşmaların ise kendi içerisinde etkin olan faktörlerle birlikte analiz edilmesi gerekmektedir. ...

Türkiye Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması

Türkiye’de alanında ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Türkiye'de Çalışma Yaşamı ve Meslekler araştırmanın birincisi 2014 yılında TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilmiştir. Beş yılda bir güncellenmesi ve ilerletilmesi hedeflenen ...

Türkiye'de Sosyal Hareketlilik Araştırması

Sosyal hareketlilik toplumsal yapıya dair analizler yapabilmek için ihtiyaç duyulan temel bileşenlerden birisidir. Bu araştırma projesi kapsamında Türkiye’de sosyal hareketliliğin yapısı ve biçimlerini ortaya çıkarılacak böylece ...

Eşitsizlikleri Aşmak Mümkün mü?

Lütfi Sunar, Eşitsizlikleri Aşmak Mümkün mü Türkiye Toplumsal Yapısının Yeni Görünümleri ve Sorunları, Akdeniz Konferansları, 15 Aralık 2016, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma EnstitüsüTürkiye’de 1980’de başlayan küresel entegrasyon ...

Türkiye de Toplumsal Değişimi Açıklamak

Sosyal değişme analizi sosyolojinin köşe taşı olmasına rağmen ülkemizde hâlen çok az gelişmiştir. Bunun iki nedeni mevcuttur: Birincisi açık bir biçimde açıklayıcı olmadığı görülse de kültürel kurtuluşçu, mateyalist ve aktör temelli ...

Tabakalaşma Analizlerine Bir Zemin Olarak TÜSES

Bu çalışmada Türkiye için bir Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Endeksi geliştirildi. SES endeksleri sosyal bilimler alanında uzun zamandır kullanılmaktadır. SES endekslerinin toplumsal tabakalaşma literatürü açısından ölçücü bir araç olarak ...

Yaşam Biçimlerinde Ayrım

Lütfi Sunar, Yunus Kaya, Seran Demiral, Türkiye’deki Farklı SES Gruplarının Kültürel Tüketim Alışkanlıkları ve Yaşam Biçimlerinde Ayrım, III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınıflar, Sınırlar, Ayrımlar, 14-15 Nisan 2016, Antalya, ...

Toplumsal Yapı Araştırmalarında Teori ve Yöntem

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü hocalarından Doç.Dr. Lütfi Sunar'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Toplumsal Yapı Araştırmalarında Teori ve Yöntem" başlıklı konferans 26 Şubat Salı günü saat 14:30'da,  Necmettin Erbakan ...

Modernleşme, Muhafaza ve Yenilenme: Türkiye’nin Toplumsal Yapısını Anlamak

Önder Akademi'nin 2019 bahar dönemi Sosyal Bilimler Eğitim Programı açılış konuşması  "Modernleşme, Muhafaza ve Yenilenme: Türkiye’nin Toplumsal Yapısını Anlamak" başlığı ile Doç.Dr. Lütfi Sunar tarafından yapılcaktır. Herkese açık ...

Türkiye’de Toplumsal Değişimin Çerçevesi: Devlet, Toplum ve Kurumlar

İstanbul’da yürüttüğü faaliyetleriyle çeşitli projelere ev sahipliği yapan İLEM, Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitimlerine devam eden lisans öğrencilerini bir araya getirmek suretiyle onlarla fikri, tarihi, sosyal ve dini meselelerimize ...

Merdivenin Kırık Basamakları: Sosyal Eşitsizlikler Eğitim İle Aşılabilir mi?

Uzun yıllar Eğitimci Geliştirme Programı adı altında vizyon çizen ve eğitimler düzenleyen YEKDER, eğitici geliştirme çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmak için bu yıl ilk defa her branştan öğretmenlere hitap eden "Öğretmen Yaz Okulu" ...

Türkiye’de Eğitime Dayalı Nesiller Arası Sosyal Hareketliliğin Dinamikleri: Çocukların Toplumsal Statüsünün Belirlenmesinde Faktör Olarak Ebeveynlerin Eğitimi

Bu sene dokuzuncusu düzenlenen Ulusal Sosyoloji Kongresi'nin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenleyeceği programda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde görevli Doç.Dr. Lütfi Sunar ve İstanbul Medeniyet ...

Salgınla Başa Çıkmak: Hayat İçin Sosyoloji

Tıp dünyasının isimlendirmesiyle COVID-19 salgını son 50 yılın belki de en büyük sosyal krizi olarak karşımıza çıktı. Bildiğimiz dünyayı, son yıllarda giderek alıştığımız küresel hareketliliği yapı bozumuna uğratan bu “görünmez düşman” en ...

Salgınla Mücadelenin İlk Eşiği: Eşitsizlikler

Salgın gibi krizlerin doğrudan etkilediği toplumsal olgu her zaman sosyoekonomik eşitsizlikler olur, bu salgında da öyle olacak. Yaşanan sürecin toplumun yoksul ve güvencesiz kesimleri için özel bir dikkatle değerlendirilmesi ...

Bir Değerlendirme Raporu (Response Paper) Nasıl Yazılır?

Derslerde bir kitap, makale okumanız veya bir film izlemeniz ve bu materyale tepkinizi veya değerlendirmenizi kaydeden yazılar yazmanız istenmektedir. Genellikle değerlendirme raporu (response paper) olarak adlandırılan bu raporlarda ...