Türkiye’de Eğitime Dayalı Nesiller Arası Sosyal Hareketliliğin Dinamikleri: Çocukların Toplumsal Statüsünün Belirlenmesinde Faktör Olarak Ebeveynlerin Eğitimi

Lütfi Sunar
Bildiri Sahibi
Merve Akkuş Güvendi
Bildiri Sahibi

19 Eylül 2019

13:15 - 14:45

9. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara

Bu sene dokuzuncusu düzenlenen Ulusal Sosyoloji Kongresi'nin Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenleyeceği programda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünde görevli Doç.Dr. Lütfi Sunar ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji bölümü doktora öğrencisi Merve Akkuş Güvendi "Türkiye’de Eğitime Dayalı Nesiller Arası Sosyal Hareketliliğin Dinamikleri: Çocukların Toplumsal Statüsünün Belirlenmesinde Faktör Olarak Ebeveynlerin Eğitimi" başlıklı bildirilerini sunacaklar. TÜBİTAK'ın desteklediği "Türkiye'de Sosyal Hareketliliğin Yapısı ve Biçimi" adlı projenin ilk bulgularının sunulacağı bildiri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Sümerbank binasında gerçekleşecektir.