Yaşam Biçimlerinde Ayrım

Lütfi Sunar
Konuşmacı
Yunus Kaya
Konuşmacı
Seran Demiral
Konuşmacı

14 Nisan 2016

10:00 - 17:00

Antalya

Lütfi Sunar, Yunus Kaya, Seran Demiral, Türkiye’deki Farklı SES Gruplarının Kültürel Tüketim Alışkanlıkları ve Yaşam Biçimlerinde Ayrım, III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınıflar, Sınırlar, Ayrımlar, 14-15 Nisan 2016, Antalya, Akdeniz Üniversitesi