Seran Demiral

Seran Demiral

1989 İstanbul doğumludur. 2011 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur ve 2018 itibariyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktorasını sürdürmektedir. Fantastik kurgu türünde romanları ile genç okurlara felsefeyi anlatmayı amaçlayan bir roman serisi yayımlanan Demiral, edebiyat ve sosyoloji alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Araştırması

Sosyoekonomik statü (SES) endeksleri sosyal bilimcilerin toplumla ilgili inceleme yapabilmek için ihtiyaç duydukları önemli analiz araçlarından biridir. Bu araştırma projesi kapsamında sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi politikası, ...

Mesleki İtibar Araştırması

TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı” konulu araştırmada Mesleki İtibar Skalası geliştirildi. Bu skala ile birlikte Türkiye’de ilk defa mesleklerin toplumdaki ...

Yaşam Biçimlerinde Ayrım

Lütfi Sunar, Yunus Kaya, Seran Demiral, Türkiye’deki Farklı SES Gruplarının Kültürel Tüketim Alışkanlıkları ve Yaşam Biçimlerinde Ayrım, III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınıflar, Sınırlar, Ayrımlar, 14-15 Nisan 2016, Antalya, ...

Analyzing Social Stratification and Inequalities

Today  there  are  two  main  approaches  to  social  inequality  in  contemporary sociology. One is the neo-Marxist class studies that focus on economic polarization. The other is the ...