Yunus Kaya

Yunus Kaya

Lisans eğitimini 2001 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde, doktorasını 2007 yılında 'Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşme, Endüstrileşme ve Toplumsal Sınıf' başlıklı teziyle Duke Üniversitesinde tamamladı. Halen, İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Küreselleşme, kalkınma ve toplumsal eşitsizlik konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Araştırması

Sosyoekonomik statü (SES) endeksleri sosyal bilimcilerin toplumla ilgili inceleme yapabilmek için ihtiyaç duydukları önemli analiz araçlarından biridir. Bu araştırma projesi kapsamında sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi politikası, ...

Mesleki İtibar Araştırması

TÜBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilen “Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı” konulu araştırmada Mesleki İtibar Skalası geliştirildi. Bu skala ile birlikte Türkiye’de ilk defa mesleklerin toplumdaki ...

Tabakalaşma Analizlerine Bir Zemin Olarak TÜSES

Bu çalışmada Türkiye için bir Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Endeksi geliştirildi. SES endeksleri sosyal bilimler alanında uzun zamandır kullanılmaktadır. SES endekslerinin toplumsal tabakalaşma literatürü açısından ölçücü bir araç olarak ...

Yaşam Biçimlerinde Ayrım

Lütfi Sunar, Yunus Kaya, Seran Demiral, Türkiye’deki Farklı SES Gruplarının Kültürel Tüketim Alışkanlıkları ve Yaşam Biçimlerinde Ayrım, III. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Sınıflar, Sınırlar, Ayrımlar, 14-15 Nisan 2016, Antalya, ...

Analyzing Social Stratification and Inequalities

Today  there  are  two  main  approaches  to  social  inequality  in  contemporary sociology. One is the neo-Marxist class studies that focus on economic polarization. The other is the ...

The Culture Wars Redux

This study assesses whether social and political attitudes became polarized in Turkish society between 1990 and 2011. In recent years, many in academia and the public debate have claimed that Turkish society has become increasingly ...

Ayyıldız ve Küre

Bauman'ın ifadesi ile popüler terimler ne kadar çok tecrübeyi açıklar gibi görünürlerse o kadar anlaşılmaz hâle gelmektedirler. Sözlüklere ve dağarcığımıza 1990'ların başından itibaren giren küreselleşme kavramı, son 30-40 yılda yaşanan ...

Covid-19 Salgınının Sosyolojik Analizi

Dünyayı sarsan derin bir krizle karşı karşıyayız. Üretimi, tüketimi, ticareti, günlük yaşamı, sosyal ilişkileri, örgütleri, kamusal yapıyı derinden etkileyen bir salgın bir anda dünyanın gidişatını derinden etkileri. Bu bağlamda ...

Virüs Küreselleşmenin Yol Haritasını Takip Ediyor

Koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında yürütülen tartışmalarda sıklıkla gündeme gelen bir husus, salgının küreselleşmeye etkisinin ne olacağıdır. Bu bağlamda, küreselleşme sürecinin kesintiye uğrayacağı; ulusların ve devletlerin bir içe ...