Türkiye'de Toplumsal Değişim Projesi

İçerik

Türkiye uzun yıllardır toplumsal anlamda hızlı bir değişim yaşamaktadır. Toplumsal yaşamın hemen her alanında ve katmanında gerçekleşen farklılaşmaların ise kendi içerisinde etkin olan faktörlerle birlikte analiz edilmesi gerekmektedir. Sosyal bilimler alanında konuya olan ilgideki artışa rağmen meseleye dair ne makro ne de mikro düzeyde kapsamlı olarak yapılmış bir çalışma bulmak mümkün olmamaktadır. Toplumsal değişim konusu üzerinde uzlaşılmış teorik çerçevelerin oluşmadığı bir alan olduğu gibi, henüz teknik yaklaşımlar da geliştirilebilmiş değildir.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) çatısı altında Ocak 2012’de başlatılan projenin temel amacı, Türkiye’deki toplumsal değişimin anlaşılabilmesi ve nitelikli olarak değerlendirilebilmesi için değişimin ve dinamiklerini çözümlenmesi ve kavramsallaştırılarak sosyal bilim çalışmalarına temel sağlanmasıdır.

Kapsam

Proje kapsamında yuvarlak masa toplantıları düzenlenmiş, okuma grupları ve dersler gerçekleştirilmiş ve çeşitli araştırma ve yaynlar yapılmıştır.

Faaliyetler

Projenin ilk ayağı olan literatür taraması sürecinde toplumsal yapı ve toplumsal değişim ile ilgili ortaya konan temel teorik yaklaşımların okunarak tartışılması hedeflenmiştir. Kuram ve perspektiflerin değerlendirilmesiyle konuyla ilgili bilgi birikiminin ortaya konulması ve konunun temel dinamiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında modernleşme kuramları, Türkiye’de toplumsal değişim bağlamında yapılmış teorik ve ampirik çalışmaların yansıra yayınlanan rapor ve bildiriler değerlendirilmiştir.

Ayrıca araştırma notlarıyla, değişim konusu ile ilgili mikro başlıklarda temel ve güncel tartışmaların araştırılmasını, sahadaki verilerin kullanımıyla birlikte değerlendirilerek konuya dair bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda orta sınıfın daralması ve proleterleşme, çeşitli demografik verilere göre yıllar içinde Türkiye’de intihar, ürün türleri ve kırsal yoksulluk, yükselen düşen meslekler,  boş zaman ve tatil alışkanlıkları ve eğlenme biçimleri, yıllara göre tüketim harcama türlerinin değişimi, yıllara göre teknoloji kullanımının değişimi ve tüketim mekânlarının değişimi konularında araştırma notlarının hazırlanmıştır.

Ekip