Toplumsal Yapı Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Türkiye'de Devlet-Toplum Münasebetlerinin Değişimi

Lütfi Sunar
Konuşmacı

10 Nisan 2019

11.00 - 13.00

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu