Fatih Yaman

Fatih Yaman

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisans eğitimlerinin ardından ABD’de Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “misafir araştırmacı” olarak alanında araştırmalarda bulunmuştur (2006-2007). İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilimdalında “Mormonlar ve Amerikan Toplumsal Yapısı” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını (2008); “Sivil Toplum Bağlamında Avrupa’da İslam ve Müslüman Kimliği” çalışmasıyla da doktorasını (2015) tamamlamıştır. 2010 ve 2012 yıllarında Almanya’nın Tübingen ve Giessen Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulunan Yaman, modernleşme, göç, kimlik, radikalleşme ve terör konularındaki çalışmalarını İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak sürdürmektedir.

Evlerin Gölgesi de Salgından Korur mu?

Salgın dünyayı hızla ancak son derece eşitsiz bir biçimde sarmıyor mu sizce de?  Tehdit karşısında herkesin biyolojik anlamda eşit olduğu iddia edilebilirse de gerek salgından korunma uygulamaları gerekse teşhis ve tedavi süreçlerinde ...

Covid-19 Salgınının Sosyolojik Analizi

Dünyayı sarsan derin bir krizle karşı karşıyayız. Üretimi, tüketimi, ticareti, günlük yaşamı, sosyal ilişkileri, örgütleri, kamusal yapıyı derinden etkileyen bir salgın bir anda dünyanın gidişatını derinden etkileri. Bu bağlamda ...