Muhammed Ziya Paköz

Muhammed Ziya Paköz

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2005 yılı mezun oldu. 2008 yılında İTÜ Bölge Planlama anabilim dalında yüksek lisansını, 2015 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlama programında doktorasını tamamladı. 2007-2009 yılları arasında Kayseri Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nde şehir plancısı; 2009-2011 yılları arasında Erciyes Üniversitesi’nde, 2011-2015 yılları arasında İTÜ’de, 2015-2019 yılları arasında AGÜ’de akademisyen olarak görev yaptı. Halihazırda Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Mobilite, yer seçimi, mekansal erişilebilirlik, kültürel etkileşim ve kentsel turizm konularıyla ilgilenmektedir.

Azman Kentlerin Sonu mu? Salgın Sonrasında Kentsel Planlama

Covid-19 salgınının küresel çapta meydana getirdiği şok etkisi ve sebep olduğu zihinsel travma, kentlerin geleceğinin ve kent planlamanın işlevinin de yeniden sorgulanmasına yol açmıştır. Haddizatında modern kent planlama, yaklaşık bir ...

Covid-19 Salgınının Sosyolojik Analizi

Dünyayı sarsan derin bir krizle karşı karşıyayız. Üretimi, tüketimi, ticareti, günlük yaşamı, sosyal ilişkileri, örgütleri, kamusal yapıyı derinden etkileyen bir salgın bir anda dünyanın gidişatını derinden etkileri. Bu bağlamda ...