Özge Eda Kaya

Özge Eda Kaya

Özge Eda Kaya, lisans derecesini İstanbul Şehir Üniversitesi tarih bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi Şehir Çalışmaları bölümünde “XIX. Yüzyılda Bir İstanbul Mahallesinin Sosyal-Mekansal Analizi: Molla Aşki Mahallesi” başlıklı tezi ile tamamladı. Şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde sürdürdüğü doktora çalışmasına; esas-ı emlak defterleri üzerinden 19. Yüzyıl İstanbul sur içi mahallelerinin sosyal ve mekansal analizleri konusunda devam etmektedir. Başlıca çalışma alanları ise Osmanlı şehir tarihi, Osmanlı’da sosyal hayat ve dijital tarih çalışmalarını kapsamaktadır.