Ümit Güneş

Ümit Güneş

2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi makineleri bölümünden lisans derecesi almıştır. Lisans eğitimi sırasında bir dönem FH Düsseldorf ve bir dönem FH Kiel üniversitelerinde misafir öğrenci olarak bulunmuştur. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nin aynı bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır. Ağustos 2019 tarihinde “Hareketli Sistemlerin Performans ve Boyut İlişkisi: Yapısal Gelişim Teorisi” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında TÜBİTAK araştırmacısı olarak Duke Üniversitesi, Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011-2012 yılları arasında İstanbul Ulaşım Aş.’deki Ar-Ge mühendisliği görevinin ardından 2012-2019 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Haziran 2020 itibarıyla aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Güneş, 2021-2022 yılları arasında TÜBİTAK araştırmacısı olarak Duke Üniversitesi, Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Ocak 2019'dan beri İLKE Vakfı yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.