Cengizhan Yıldırım

Cengizhan Yıldırım

2002 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünden 2005 yılında “Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri” isimli çalışmasıyla yüksek lisans, 2011 yılında “Neoliberal İktisat Politikalarının Türkiye’de Orta Sınıfa Etkisi” isimli çalışmasıyla doktora derecelerini aldı. Doktora çalışması sırasında 2009-2011 yıllarında Durham Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. 2013 yılından beri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Cengizhan Yıldırım, Türkiye Ekonomisi ve Makro İktisat alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Devletler Gelir Eşitsizliğini Azaltabilir mi?

"Bireylerin gelirlerinin farklı olması alışılagelmiş bir durum olmakla birlikte toplumun bir kesiminin en temel ihtiyaçlara ulaşamayıp yoksulluk içinde boğuşurken azınlık bir kesimin milli gelirden esas pay alması, insani olarak ...

Türkiye'de Sosyal Hareketlilik Araştırması

Sosyal hareketlilik toplumsal yapıya dair analizler yapabilmek için ihtiyaç duyulan temel bileşenlerden birisidir. Bu araştırma projesi kapsamında Türkiye’de sosyal hareketliliğin yapısı ve biçimlerini ortaya çıkarılacak böylece ...