LYO II: Veri Okuryazarlığı

İçerik

Türkiye’nin toplumsal yapısı daimi ve hızlı bir değişim sürecindedir. Bu değişim sürecinin anlaşılması ve açıklanması için kapsamlı ve sürekliliği olan araştırmalara ve yeni perspektiflere ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de toplumsal değişim, tabakalaşma ve hareketlilik alanlarındaçalışmalar yapan Toplumsal Yapı Araştırma Programı’nın (TYAP) temel amacı, Türkiye’deki toplumsal değişimin anlaşılabilmesi ve nitelikli olarak değerlendirilebilmesi için alandaki kuram ve perspektifler değerlendirilerek bilgi birikiminin ortaya konulması, değişimin ve dinamiklerini çözümlenmesi ve kavramsallaştırılarak sosyal bilim çalışmalarına temel sağlanmasıdır. Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okulu Programı ise bu çabanın bir parçası olarak Türkiye’de toplumsal yapı ve değişim, tabakalaşma alanlarında lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirerek hem araştırmacıların hem de alanda yapılacak çalışmaların niteliğinin arttırılmasını hedeflemektedir. Böylece Türkiye toplumsal yapısının, bileşenlerinin, hareketliliği sağlayan dinamiklerin çözümlenmesine ve tartışılmasına katkı sağlayacak araştırmacıların ve çalışmaların çıkmasına katkı sağlanacaktır. 

Başvuru Formu | Başvuru Çağrısı

Kapsam

Toplum yapısının hızla değiştiği günümüzde her değişim süreci toplumsal yapının bir başka bileşenini gündeme taşımaktadır. Olayları ve değişimi anlamak, tanımlamak ve değerlendirmek ise uzun vadeye yayılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Halbuki dijitalleşmenin hızlandığı, devletlerin toplumun bileşenlerine dair uzun dönemli ve çok katmanlı verilerini tutulabildiği bir çağda etkili ve görüntünün mahiyetine dair değerlendirmeler yapabilmek mümkündür. İktisadi kalkınmadan siyasi taleplere, aile yapılarından gelir durumlarındaki değişme kadar toplum hakkındaki birçok veri kısa ve uzun vadeli projeksiyonlar yapabilme ve model oluşturmaya imkân sağlamaktadır.  Bu nedenle veri okuryazarlığına sahip toplumbilimcilere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Veri toplayabilen, analiz edebilen ve amaca yönelik kullanarak değerlendirme sunabilen toplumbilimciler Türkiye’nin toplumsal yapısının, bileşenlerinin, hareketliliği sağlayan dinamiklerin çözümlenmesine ve tartışılmasına katkı sağlayacaktır. 

Kurullar

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Başkan)

Prof. Dr. M. Hakkı Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi

 

Eğitmenler

Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Erkan Karabekmez, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Uğraş Ulaş Tol, Ya-Da

Sadettin Demirel, Veri Okuryazarlığı Derneği

 

Sekretarya

Araş. Gör. Merve Akkuş Güvendi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Araş. Gör. Elyesa Koytak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları:

·      Sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitime devam ediyor olmak

·      Toplumsal yapı araştırmalarının sahasına giren bir alanda (toplumsal değişim, tabakalaşma, meslekler, sosyal hareketlilik, sosyal hareketler, demografi gibi) çalışma yapıyor olmak

Program

Toplumsal Yapı Araştırmaları Lisansüstü Yaz Okulu Programı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

6 Eylül 2021, Pazartesi

1. Ders: 10:00-12:00

Toplumsalı Veri Üzerinden Anlamak

Doç. Dr. Lütfi Sunar

 

2. Ders: 12:30-17:00

Veri Toplama ve Temel Analiz

Dr. Uğraş Ulaş Tol7 Eylül 2021, Salı

3. Ders: 10:00-12:30

Farklı Veri Kaynaklarından Faydalanma

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Karabekmez

 

4. Ders: 13:30-15:30

Veri Görselleştirme

Sadettin Demirel

 

5. Ders: 16:00-17:30

Veri Modelleme Yöntemleri
Prof. Dr. Yunus Kaya

Dökümanlar