Özer Selçuk

Özer Selçuk

Yenilikler

Toplumsal yaşamın gelişen ve değişen koşulları sosyal bilimler çalışmalarını da yakından etkilemektedir. Toplumsalı anlamak ve açıklamak için geliştirilen teori ve modeller daha önce ya da şu anda gözlemlenen olayların güçlü açıklamalarını ...

Oyun Teorisinin Sosyolojik Araştırmalarda Kullanımı

Oyun Teorisinin Sosyolojik Araştırmalarda Kullanımı09 Ocak 2020, 09-00-17:00Özel Selçukİstanbul Medeniyet ÜniversitesiBaşvuru FormuOyun Teorisi rasyonel karar vericilerin stratejik etkileşim altındaki kararlarını inceleyen, matematiksel ...

Oyun Teorisinin Sosyolojik Araştırmalarda Kullanımı

Oyun Teorisi rasyonel karar vericilerin stratejik etkileşim altındaki kararlarını inceleyen, matematiksel iktisadın bir alanıdır. Bu tanımdaki stratejik etkileşim durumu ise karar vericilerin kazançlarının sadece kendi stratejilerine ...