Oyun Teorisinin Sosyolojik Araştırmalarda Kullanımı

İçerik

Oyun Teorisinin Sosyolojik Araştırmalarda Kullanımı
09 Ocak 2020, 09-00-17:00

Özel Selçuk
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Başvuru Formu

Oyun Teorisi rasyonel karar vericilerin stratejik etkileşim altındaki kararlarını inceleyen, matematiksel iktisadın bir alanıdır. Bu tanımdaki stratejik etkileşim durumu ise karar vericilerin kazançlarının sadece kendi stratejilerine değil, aynı zamanda oyundaki diğer oyuncuların da stratejilerine bağlı olduğunu ifade etmektedir. Oyun Teorisi, işbirlikçi olmayan ve işbirlikçi olan oyunlar olarak iki ana kategoride değerlendirilmektedir. İşbirlikçi olmayan oyunlarda oyuncuların bağlayıcı anlaşmalar yapamadıkları kabul edilmektedir. İşbirlikçi oyunlarda ise oyuncuların bağlayıcı antlaşmalar yapabildikleri, koalisyonlar oluşturup iş birliğine gidebildikleri ve bu iş birliğinin sonucunda belli bir kazanca ulaşabildikleri kabul edilmektedir. İşbirlikçi oyunlarda çalışılan en temel soru, bütün oyuncuların iş birliğinin ürünü olarak üretilen ortak kazancın bireysel oyunculara nasıl dağıtılacağıdır. 

Oyun teorisi bugün sosyoloji de dahil pek çok disiplinde farklı biçimlerde yenilikçi bir biçimde kullanılmaktadır. Bu atölyede oyun teorisinin sosyolojide kullanılma biçimini ele almak amaçlanmaktadır. Lisansüstü öğrencileri katılabileceği atölyeye başvuranlar arasında seçilenler kabul edilecektir. 


Kapsam

Ders 1: İşbirlikçi Olmayan Oyunlar 

·      Normal Biçim Oyunlar

·      Yayvan Biçim Oyunlar

Ders 2: İşbirlikçi Olmayan Oyunlarda Denge

·      Nash Dengesi

·      Alt Oyun Kusursuz Dengesi

Ders 4: İşbirlikçi Oyunlar ve İşbirlikçi Oyunlarda Çözüm 

·      Çözüm Kavramının Tanımı

·      Çözüm Kavramının Sağlaması Arzulanan Özellikleri

Ders 3: İşbirlikçi Oyunlar için Çözüm Kavramları

·      Çekirdek

·       Shapley Değeri

Ekip

Multi Media