Oyun Teorisinin Sosyolojik Araştırmalarda Kullanımı

Özer Selçuk
Eğitimci

09 Ocak 2020

09.00 - 17.00

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Oyun Teorisi rasyonel karar vericilerin stratejik etkileşim altındaki kararlarını inceleyen, matematiksel iktisadın bir alanıdır. Bu tanımdaki stratejik etkileşim durumu ise karar vericilerin kazançlarının sadece kendi stratejilerine değil, aynı zamanda oyundaki diğer oyuncuların da stratejilerine bağlı olduğunu ifade etmektedir. Oyun Teorisi, işbirlikçi olmayan ve işbirlikçi olan oyunlar olarak iki ana kategoride değerlendirilmektedir. İşbirlikçi olmayan oyunlarda oyuncuların bağlayıcı anlaşmalar yapamadıkları kabul edilmektedir. İşbirlikçi oyunlarda ise oyuncuların bağlayıcı antlaşmalar yapabildikleri, koalisyonlar oluşturup iş birliğine gidebildikleri ve bu iş birliğinin sonucunda belli bir kazanca ulaşabildikleri kabul edilmektedir. İşbirlikçi oyunlarda çalışılan en temel soru, bütün oyuncuların iş birliğinin ürünü olarak üretilen ortak kazancın bireysel oyunculara nasıl dağıtılacağıdır. 

Oyun Teorisi bugün sosyoloji de dahil pek çok disiplinde farklı biçimlerde yenilikçi bir biçimde kullanılmaktadır. Bu atölyede oyun teorisinin sosyolojide kullanılma biçimini ele almak amaçlanmaktadır. Lisansüstü öğrencileri katılabileceği atölyeye başvuranlar arasında seçilenler kabul edilecektir.  

Başvuru ve detaylar için tıklayınız.