Melike Tozlu

Melike Tozlu

Lisans eğitimini 2018 yılında Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı, bu süreçte öğrenci değişim programı kapsamında bir dönem İspanya'da eğitim gördü. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları programında yüksek lisans öğrencisidir. Sosyal adalet, gelir eşitsizliği ve neoliberal politikalar başlıca ilgi alanları arasındadır.

Dünyanın En Varlıklı Ailesi Her Saat 4 Milyon Dolar Zenginleşiyor

Bloomberg’te yer alan haber dünyanın en varlıklı ailelerinin servetlerini arttırma hızına dikkat çekiyor-rakamlar öyle çarpıcı ve yüksek ki örneğin Wal-Mart mağazalar zincirinin sahibi Walton ailesinin serveti dakikada 70,000, saatte 4 ve ...

Eşitsizlik Çağında Varlık Vergisi

"1940’ların Türkiye’sinde son derece farklı bir tarihsel bağlamda siyasi menfaat gözetilerek hayata geçirilmiş olan varlık vergisinin, günümüzün neoliberal kapitalist dünyasında bambaşka bir konuma tekabül ettiği görülmektedir. Buna göre, ...

İngiltere Eğitim Sistemine Dair Çözülemeyenler

"İngiltere Eğitim Politikası Enstitüsü’nün yıllık raporuna göre, devamlı olarak dezavantaja sahip öğrenciler GCSE eğitimlerini bitirdiklerinde yaşıtlarının neredeyse 2 yıl (22 buçuk ay) gerisinde oluyorlar." Türkiye’de uzun yıllardır ...

Çözülemeyen Sarmal: Eşitsizlik

ÇÖZÜLEMEYEN SARMAL: EŞİTSİZLİKEkonomik örgütlenmenin toplumların belkemiğini oluşturduğu günümüz kapitalist sisteminde, kişilerin sınıfsal konumları kimliklerinin öne çıkan unsurlarından biri haline gelmektedir. Bu bağlamda, üst sınıf ...

Bütün Yönleriyle Sosyal Tabakalaşma

Lütfi Sunar, Sosyal Tabakalaşma: Kavramlar, Kuramlar ve Temel Meseleler, Ankara, Nobel Yayınları, 2018, 360 s.Günümüz toplumlarında hızla artan sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, bir dizi toplumsal sonuç doğurmakla beraber, son dönemde ...

Eğitimle Yukarı Doğru Hareketlilik

‘Sosyal tabakalaşma’ olgusunun anlaşılabilmesinde önemli bir rol üstlenen ve bu alanda yapılmış çalışmalara yön veren ‘yukarı doğru hareketlilik’ kavramı, günümüze kadar farklı taraflarıyla ele alınarak birçok akademik çalışmanın merkezini ...

Türkiye'de Sosyal Hareketlilik Araştırması

Sosyal hareketlilik toplumsal yapıya dair analizler yapabilmek için ihtiyaç duyulan temel bileşenlerden birisidir. Bu araştırma projesi kapsamında Türkiye’de sosyal hareketliliğin yapısı ve biçimlerini ortaya çıkarılacak böylece ...