Melike Toprak

Melike Toprak

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünde aldı. Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim dalında “Sarısu Havzası’nın Doğal Ortam Şartlarının Arazi Kullanımına Etkisi” adlı konu üzerine yaptığı teziyle tamamladı. Şu an doktora eğitimine UCL'de (University College London) devam etmektedir. Başlıca araştırma alanları jeopolitik, jeo-ekonomik, Çin ve Afrika ilişkisi, uzaktan algılama çalışmaları, arazi kullanımı, kalkınma çalışmaları ve kent sosyolojisidir.

TÜİK 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını Yayınladı

TÜİK’in yayınladığı sonuç bilgilerine göre, Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 1,2 milyon artarak 82 milyona ulaştı. Erkek nüfus oranı, genel nüfus oranında çoğunluğu korumaya devam ederken, kadınların ...

2002-2017 Yıllarında Türkiye'de Tüketim Harcamalarının Türlere Göre Dağılımı

Harcamaya Göre %20'lik Gruplarda Tüketim Harcamalarının Türlerine Göre Dağılımı (2002-2017, TÜİK) 2002’de beri her sene TÜİK’in yayınladığı tüketim harcamaları verileri, Türkiye’de gelir grubuna göre %20’lik gruba ayrılmış sınıfların, ...

TÜİK 2018 yılı Ekim ayı işgücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre  1,3 puanlık artış ile %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile ...

Karşılaşmalar: Sınıf Güzergahları ve Sınır İhlalleri

Doç. Dr. Lütfi Sunar Lacivert Dergisi’nde çıkan “Karşılaşmalar: Sınıf Güzergahları ve Sınır ihlalleri” başlıklı son yazısında, sınıfların birleşme mekanı olan toplumu ritüeller, seyir ve temas fikri çerçevesinde inceledi. Sunar, yazıda ...

Oxford Alt Sınıftaki Dezavantajlı Öğrencilere Kapılarını Açma Kararı Aldı

Telegraph’ta yer alan bir habere göre Oxford Üniversitesi 900 yıllık tarihinde ilk kez dezavantajlı sınıflardan gelen öğrencilere kapılarını açacak. Üniversitenin giriş sisteminde büyük bir değişim olarak adlandırılan bu köklü projeye ...

Küresel Isınma Küresel Servet Eşitsizliği Arttırıyor

 Stanford Üniversitesi'nde iklim değişikliğinin ziraate, su kaynaklarına ve insan sağlığına etkisi üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen Noah Diffenbaugh ve Marshall Burke “Global warming has increased global economic inequality” ...

Knight Frank'in 2019 Servet Raporu Yayınlandı

2019 Servet Raporu İncelemesi Londra merkezli dünya gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in bu sene 13.sünü yayınladığı Servet Raporu’nda ultra net yüksek değerli kişilerin ülkelere göre dağılımına, servetin ortaya çıkmasını ...

Konda Barometre Çalışmalarına Göre Türkiye’de Ortalama İnsan Kimdir?

KONDA'nın Mart 2010'dan beri düzenli olarak yaptığı barometre çalışmaları, halkın siyasi ve toplumsal eğilimlerini ve tercihlerini ölçmeyi amaçlayan, toplumsal araştırmalar dizisidir. Bu değerlendirmeye konu olan "Türkiye'de Ortalama İnsan ...

Sosyal Hareketliliğin Bozulan Asansörü

OECD (2018) A Broken Social Elevator?: How to Promote Social Mobility, Paris: OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/9789264301085-en Raporun özeti ...

Eşitliği Konumlandırmak

Harold James, Locating Equality, Project Syndicate, Aug 5, 2019 "Ekonomik ve sosyal eşitsizlik asırlardır gayrimenkul üzerinden sürüyor. Eşitsizliği mekânın mülkleştirilmesi üzerinden düşünmek lazım."Uzun zamandır sanayileşmiş ...

Milyarderleri Yok Etmek

Pek çok küresel konu ulus devletlerin kendi içinde gerçekleşmesine rağmen gelişen ticaret hacmi ve siyasi ilişkiler sonucunda  gerçek insanların gündelik hayatlarını etkileyebilmektedir. Küreselleşmenin ülke içindeki gelir düzeyinden ...

Bağımlı Nüfus Oranı Artışına Toplumsal Açıdan Bakmak

Bağımlı nüfus, toplam nüfus içinde 0-15 yaş arasındaki genç nüfus ile 65 ve üzeri yaşlardaki yaşlı nüfusunun toplamıdır. Bağımlı nüfus tanımından farklı, ancak onunla ilişkili olan toplam yaş bağımlılık oranı ise çalışma çağındaki birey ...

Osmanlı Taşrasında Zengin Sınıf

Veysel Gürhan & Nazife Gürhan (2019) Osmanlı Taşrasında Zengin Sınıf: Diyarbekirli Zenginler (1750-1800), Phoenix YayıneviOsmanlı döneminde toplumun servet edinim yollarını, tüketim alışkanlıklarını ve yaşam standardını incelemeyi ...

Orta Halli Osmanlıların Hayatı

Suraiya Faroqhi, Orta Halli Osmanlılar: 17. Yüzyılda Ankara ve Kayseri’de Ev Sahipleri ve Evler, Çev. Hamit Çalışkan, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2007.Osmanlı imparatorluğunun toplum ve ekonomi tarihi üzerine yaptığı ...

Türkiye'de Sosyal Hareketlilik Araştırması

Sosyal hareketlilik toplumsal yapıya dair analizler yapabilmek için ihtiyaç duyulan temel bileşenlerden birisidir. Bu araştırma projesi kapsamında Türkiye’de sosyal hareketliliğin yapısı ve biçimlerini ortaya çıkarılacak böylece ...