Melike Toprak

Melike Toprak

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünde aldı. Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim dalında “Sarısu Havzası’nın Doğal Ortam Şartlarının Arazi Kullanımına Etkisi” adlı konu üzerine yaptığı teziyle tamamladı. Şu an ise yine aynı üniversitede doktora öğrencisidir. Başlıca araştırma alanları uzaktan algılama çalışmaları, arazi kullanımı, kent sosyolojisi ve jeopolitiktir.

Türkiye'de Sosyal Hareketlilik Araştırması

Sosyal hareketlilik toplumsal yapıya dair analizler yapabilmek için ihtiyaç duyulan temel bileşenlerden birisidir. Bu araştırma projesi kapsamında Türkiye’de sosyal hareketliliğin yapısı ve biçimlerini ortaya çıkarılacak böylece ...